Arkkitehtuuri­palvelut

Mitä kohti olet kulkemassa? Arkkitehtuurin tarkasteleminen auttaa ottamaan edistysaskeleita oikeaan suuntaan. Autamme sinua löytämään tämän suunnan.

Ota yhteyttä!

Arkkitehtuuri­palvelut

Mitä kohti olet kulkemassa? Arkkitehtuurin tarkasteleminen auttaa ottamaan edistysaskeleita oikeaan suuntaan. Autamme sinua löytämään tämän suunnan.

Ota yhteyttä!

Arkkitehtuuripalvelut ja Salesforce-ratkaisujen arkkitehtuuri

Organisaatioilla on käytössä lukuisia tietoteknisiä ratkaisuja, kuten järjestelmiä ja sovelluksia. Yhdessä ne muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan IT-arkkitehtuuriksi.

Tämän kokonaisuuden ymmärtäminen on liiketoimintaa kehitettäessä erityisen tärkeää, mutta jää usein liian vähälle huomiolle.

Arkkitehtuurin tarkasteleminen auttaa varmistamaan, että kokonaisuus säilyy eheänä silloinkin, kun kehitetään nykyisiä ratkaisuja tai otetaan käyttöön esimerkiksi kokonaan uusia järjestelmiä. Arkkitehdin tehtävä on varmistaa, että kaikki tehdyt valinnat ovat kokonaisuuden kannalta järkeviä, teknisesti toteuttamiskelpoisia ja kustannustehokkaita.

Arkkitehtuurin hyödyt

  • Strategisuus. Kehitetään liiketoimintaa kokonaisuudessaan, ei ratkota pelkästään yksittäisiä haasteita.
  • Kestävyys. Tehdään valintoja, jotka kestävät pitkälle tulevaisuuteen.
  • Yksinkertaisuus. Muokataan kokonaisuutta selkeämpään ja yksinkertaisempaan suuntaan.
  • Tavoitteellisuus. Varmistetaan, että edetään joka askelmalla kohti yhteistä päämäärää.
  • Kustannustehokkuus. Tehdään investointeja, jotka ovat pidemmän päälle kannattavimpia.

Double Biit CornersHaluatko lisätietoa? Ota yhteyttä!

Arkkitehtuurin tyypillisimmät haasteet

  • Kokonaisuuden hallitseminen on vaikeaa. Organisaatioiden arkkitehtuuri on usein muodostunut ajan saatossa monimutkaiseksi kokonaisuudeksi, jonka hahmottaminen vaatii erityisosaamista. Mikäli organisaatiolta ei löydy omaa asiaan vihkiytynyttä arkkitehtiä, sitä osaamista kannattaa edellyttää kumppanilta.
  • Datan liikkuminen ei ole esteetöntä. Ihannetilanteessa data liikkuu organisaation sisällä esteettömästi, jolloin esimerkiksi samaan asiakastietoon pääsevät käsiksi kaikki asiakkaiden kanssa tekemisissä olevat työntekijät asiakaspalvelijoista aina myyjiin saakka. Todellisuudessa järjestelmät eivät aina keskustele keskenään tai monimutkaisen arkkitehtuurin takia kokonaisuus voi olla siiloutunut. Hyvän arkkitehtuurin avulla näistä esteistä voidaan päästä eroon.

Haluatko lukea lisää Salesforcesta? Käy lataamassa maksuton Matkaopas Salesforcen maailmaan.

Matkaopas Salesforcen maailmaan

"Sehän on vain CRM?" Väärin. Salesforce on työkalu kaikkien asiakas­kohtaamisten hallintaan ja tiedolla johtamiseen.

Ilmaisesta oppaasta voit lukea, mikä Salesforce oikeastaan on ja mikä sen merkitys on tiedolla johtamisessa, jossa varmistetaan datan avulla liike­toiminnan tavoitteiden toteutuminen.

Lataa opas täältä

Kuinka voimme auttaa?

Data-arkkitehtuuri. Data-arkkitehtuuri on osa yrityksen kokonaisarkkitehtuuria. Se kuvaa sitä, miten data organisaation sisällä liikkuu.

IT-arkkitehtuuri. IT-arkkitehtuuri tarkastelee organisaation tietoteknisten ratkaisujen muodostamaa kokonaisuutta. IT-arkkitehtuurin avulla tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten eri järjestelmät keskustelevat keskenään sekä miten yksittäisten järjestelmien kehittäminen tai uusien järjestelmien hankkiminen vaikuttavat kokonaisuuteen.

Ratkaisuarkkitehtuuri. Ratkaisuarkkitehtuuri keskittyy etsimään mahdollisimman tehokkaita teknisiä ratkaisuja liiketoiminnan tarpeisiin. Ratkaisuarkkitehtuurilla voidaan esimerkiksi löytää keinoja tehostaa organisaation liiketoimintaprosesseja.

Service Blueprint. Palveluiden kehittäminen edellyttää selkeää käsitystä siitä, mitä ollaan tekemässä sekä asioiden tarkastelua asiakkaan näkökulmasta. Service Blueprint on työkalu, jolla kehitettävä palvelu pystytään kuvaamaan yksityiskohtaisesti helposti ymmärrettävän prosessikaavion muodossa.

Yritysarkkitehtuuri. Yritysarkkitehtuuri, enterprise architecture, kokonaisarkkitehtuuri tai bisnesarkkitehtuuri toimivat kattokäsitteenä kokonaisuudelle, joka tarkastelee yritystä kokonaisuutena huomioimalla muun muassa liiketoimintasuunnitelmat, organisaatiorakenteet, prosessit ja IT-infrastruktuurin.

Double Biit CornersHaluatko lisätietoa? Ota yhteyttä!

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä minun pitäisi tietää arkkitehtuurista?

Jokaisen on hyvä ainakin tunnistaa arkkitehtuurin merkitys ja ymmärtää, että tietotekniset ratkaisut muodostavat kokonaisuuden, jossa jokainen osa vaikuttaa moniin muihin osiin. Tämän kokonaisuuden hahmottamisessa voit pyytää apua arkkitehdeiltä - joko talon sisältä tai ulkopuolelta.

Kuinka saan apua arkkitehtuurin hahmottamiseen ja kehittämiseen?

Jos organisaatioltasi ei löydy arkkitehtuuriosaamista omasta takaa, voit hyödyntää osaavaa kumppania. Esimerkiksi me käymme jokaisen projektin alussa läpi asiakkaan arkkitehtuurin, jotta varmistamme, että ratkaisut ovat kokonaisuuden kannalta järkeviä.

Kuinka Salesforce soveltuu organisaatiomme arkkitehtuuriin?

Salesforcen suurimpia etuja on sen monipuolisuus. Salesforce on alusta, joka on helposti integroitavissa muihin järjestelmiin. Salesforce on myös niin monipuolinen alusta, että asiakkaan arkkitehtuuria voidaan usein merkittävästi yksinkertaistaa siirtämällä monia toimintoja Salesforce-alustan päälle. Salesforce mahdollistaa jopa yhden alustan taktiikan, jolloin kaikki yrityksen toiminnot voidaan tuoda samalle alustalle.

Lauri Kurki

Haluatko lisätietoa?

Lauri Kurki

Chief Commercial Officer

contact phone+358 (0)40 730 9033

contact emailetunimi.sukunimi@biit.fi

biit corner Jätä yhteydenottopyyntö

Jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella ja olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.