Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä

Biit Oy
Keilaranta 1
02150 Espoo

Yhteyshenkilö

Jarmo Tuutti
puh. 041 505 1783
jarmo.tuutti@biit.fi

Rekisterin nimi

Biit Oy:n verkkosivuston asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Biit Oy kerää asiakkaan verkkosivustolla antamia henkilötietoja ja verkkosivuston käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä asiakkaan ja Biit Oy:n väliseen mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Biit Oy noudattaa henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Tiedot verkkosivuston käytöstä

Tietojärjestelmiin tallentuu tunnistetietoja asiakkaan käyttäessä biit.fi-verkkosivustoa. Tunnistetietoihin sovelletaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Asiakkaalla ei ole henkilötietolain mukaan tarkistusoikeutta tunnistetietojen osalta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään hänen käyttäessään verkkosivustoa tai ilmoittautuessaan tapahtumaan. Asiakkaan henkilötietoja voidaan kerätä, tallentaa ja päivittää säännönmukaisesti myös muista Biit Oy:n henkilörekistereistä.

Rekisterin suojaus

Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa. Sähköinen rekisteri sijaitsee verkkopalvelimella palomuurin takana. Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään tehtäväkohtaisesti.