Keräsimme tälle sivulle joukon meidän mielestämme kiinnostavimpia uusia ominaisuuksia ja päivityksiä Salesforcen Winter ’23 Releasesta.

General New Stuff: Flow

Data Table

Tietuelistan näyttäminen flow:ssa on nyt mahdollista ilman erillistä räätälöityä komponenttia. Tämä onnistuu uudella Data Table komponentilla, jonka voi määrittää joko lukutilaan tai antaa käyttäjän valita yhden tai useamman rivin myöhemmin flow:ssa käytettäväksi. Myös ulkonäön räätälöinti onnistuu, esimerkiksi taulukon leveyden ja tekstien rivityksen osalta.

Formula Builder

Flow:ssa on nyt tarjolla paranneltu Formula Builder, jossa funktiot ja operaattorit ovat tarjolla omissa alasvetovalikoissaan. Lisäksi mukana on nappi syntaksin tarkistusta varten, eli flow:ta ei tarvitse erikseen tallentaa tätä varten.

Collection Filter

Uusien “In” ja “Not In” operaattorien avulla voi nyt helposti suodattaa listaan vain tietyn tyyppiset liittyvät tietueet. Toiminnallisuus auttaa vähentämään alustarajoituksiin liittyvää tietokantakyselyjen määrää, joka oli aiemmin pullonkaulana kun kyselyt tehtiin luupin sisällä. Esimerkiksi kaikkien “Decision Maker” roolilla olevien kontaktien haku sellaisille asiakkuuksille (account), joiden toimitusosoite on Helsingissä, onnistuu nyt kolmella kyselyllä riippumatta siitä kuinka paljon tällaisia tietueita kannassa on. Tämä parantaakin sekä flow:n suorituskykyä että luettavuutta.

DevOps Center

Salesforce on kehittänyt Change Settien rinnalle kehittyneemmän tavan tehdä DevOps -työtä. Tuloksena on beta-asteella oleva DevOps Center, jonka tarkoituksena on olla DevOps tiimin tukena uusien toiminnallisuuksien viennissä ympäristöstä toiseen versionhallintaa käyttäen. Näin toiminnallisuuksien rakentajat ja ohjelmoijat voivat keskittyä paremmin varsinaiseen kehitystyöhön.

DevOps Center tuo kehittäjät ja ylläpitäjät lähemmäs toisiaan versionhallintaa käyttäen kun enää ei tarvitse ylläpitää erillistä listaa tehdyistä muutoksista, vaan työkalu tunnistaa ne automaattisesti. Se estää myös aiempien muutosten yliajamisen vahingossa ja edistää näin tiimeissä työskentelyä.

Toistaiseksi DevOps Center tukee vain GitHub versionhallintaa, mutta myös muut Git pohjaiset palvelut ovat kehityslistalla.

Sales Cloud 

Tehtävien listaus (Task to-do list)

Salesforcen tehtävät (task) saa jatkossa kätevänä listauksena alapalkista (utility bar). Listauksessa pystyy erottelemaan tehtäviä eri kategorioihin, esim. Erääntyneet ja tänään tehtävät. Toiminta helpottaa huomattavasti tehtävien käsittelyä, koska tehtäväpalkkia voi pitää näkyvillä minkä tahansa muun sivun päällä.

Salesforce Mapsiin parannukset mobiilisovelluksessa

Salesforce Maps on lisämaksullinen karttapalvelu, jonka avulla mm. liidit, myyntimahdollisuudet ja asiakkaat voidaan monipuolisesti visualisoida karttanäkymään. Palvelu on ollut saatavilla jo pidemmän aikaa, mutta kartta toimii nyt myös Salesforce-mobiilisovelluksessa. Liikkuvaa myyntityötä tekevälle ihmiselle on erityisen kätevää, että hän voi soittaa uudelle liidille tai asiakkaalle suoraan karttanäkymästä.

Sales Cloud for Slack -sovellus

Slackiin asennettava Sales Cloud -sovellus on nyt yleisesti saatavilla Enterprise Edition -versiosta ylöspäin. Sovelluksen avulla käyttäjät voivat katsoa, päivittää ja jakaa mahdollisuuksia, liidejä ym. tietueita, luoda omia keskustelukanavia mahdollisuuksille yhteistyötä varten sekä saada automaattisia ilmoituksia esimerkiksi lähestyvästä kaupan sulkeutumispäivästä tai hoitamatta jääneistä mahdollisuuksista. Järjestelmän ylläpitäjä voi myös luoda ilmoituksia omien kriteerien mukaan tai automaattisesti luoda oman kanavan myyntimahdollisuudelle, jos esimerkiksi kaupan arvo ylittää tietyn euromääräisen arvon.

Service Cloud

Broadcast communications

Kriittisten tapausten tai palvelukatkosten viestintä käyttäjille on nyt hieman helpompaa. Winter ‘23 esittelee Incident-tietueen, jonka avulla palvelusta vastaavien henkilöiden on helppo viestiä kriittisistä tapauksista valitulle kontaktijoukolle sähköpostia hyödyntämällä.

Mikäli käytössäsi on Experience Cloud, bannerin julkaiseminen käyttäjäportaalissa onnistuu myös. Ominaisuus säästää organisaatiosi potentiaaliselta tukitapausten tulvalta ja auttaa säilyttämään asiakkaiden luottamuksen proaktiivisella viestinnällä käyttökatkosta.

Swarm on customer issues in Slack

Service Cloud for Slack App saapuu yleisesti saataville. Palvelutasoihin ja tapausten eskalointiin tai siirtämiseen agentilta ekspertille perustuva toimintamalli on parhaimmillaankin tehoton tapa ratkaista ongelmia. Oikeiden asiantuntijoiden löytäminen hoituu nyt hallitusti “parveilemalla” Slack-sovellusta hyödyntämällä.

Parveilu onnistuu tapausten ja incident -tietueiden ympärillä. Tapauksen omistaja voi lisätä oikeat henkilöt parveen hyödyntäen Expert Finder -toiminnallisuutta. Ominaisuuden käyttö edellyttää Slack Service User -lisensointia.

Field Service

Yleistä

Laitteiden hallinta (Asset Management) kehittyy, kun ylläpitoa voidaan suunnitella ja ajoittaa todellisen käyttöajan perusteella. Tuotevaraston hallinta paranee, kun tuotesiirtoja voidaan tehdä hyödyntäen ns. sarjamuotoisia tuotteita (enhanced serialized products).

Optimointihubi tarjoaa parannettua seurantaa vasteajoissa sekä resurssien käytön seurannassa. 

Myös töiden ajoitustoimintoa on kehitetty ja nopeutettu. Asiakkaille voidaan lähettää kustomoituja viestejä (Appointment Assistant message), joista saadaan oman brändin näköisiä.

LWC-komponenttien (beta) avulla voidaan rakentaa myös oma kustomoitu mobiilisovellus. Myös vakiomobiilisovelluksen ominaisuuksia on optimoitu muiden muassa optimoidun kuvien latauksen, yhtenäistetyn aikataulunäkymän ja quick action linkkien avulla.

Field Service Resource Management

Töiden ajoittamista ja optimointia on parannettu tavalla, joka huomioi riippuvuudet paremmin ja laskee nopeammin sopivan ajan huoltotyölle. Työ on entistä helpompaa siirtää resurssilta toiselle määrään perustuvilla säännöillä (Count work rule type).

Huoltotapaamisia voidaan nyt niputtaa (appointment bundling) yhdelle tai useammalle päivälle. Nipun sisällä voidaan lajitella tapaamiset halutulla tavalla. Seurantaa voidaan tehdä nipputasolla.

Uusi käyttöoikeusjoukko “Field Service Guest User” mahdollistaa autentikoimattoman käyttäjän hallita huoltotapahtuman tilaamista ja ajoittamista. Tälläisen käyttäjän osalta tietoturvaa on parannettu.

Resurssien Gantt-näkymästä voi nyt seurata palveluresurssin matkaprofiilia. Tuo on käytettävissä FS-alueilla (territory), joilla on sallittuna “Enchanged scheduling and Optimization”.

Field Service Asset Management

Sarjamuotoisten tuotteiden avulla voidaan tehdä yksi tuotesiirto useiden erillisten tuotteiden siirtojen sijaan. Varastonhallinta päivittyy määrän, tilan ja varastopaikan mukaan kaikille. Mobiilisovelluksessa voidaan käyttää viivakoodinlukijaa osien vastaanottoon. Myös tämä päivittää varastotiedot.

Laitteelle asetetun sarjanumeron perusteella voidaan hallita varastoa. Työtilauksia, myös toistuvia, voidaan luoda kelluvalla aikataululla (floating schedule) perustuen aiemman työtilauksen valmistumispäivään. Ylläpitosäännöillä (maintenance work rules) voidaan luoda työtilauksia ja ajoittaa ylläpitoa laitteen käyttötuntien mukaan. Tähän voidaan yhdistää myös kustomoitua logiikkaa tuoteominaisuuksien ja ylläpitoehtojen mukaisesti. 

Ylläpitosuunnitelmien (Maintenance Plan) kentät “Frequency” ja “Frequency Type” ovat jäämässä pois. Tämä data täytyy siirtää ylläpidon työsääntöjen (Maintenance Work Rules) alle. Tuo on tällä hetkellä pakotettu otettavaksi käyttöön Spring ‘23 -versiossa. 

Field Service Customer Engagement

Tapaamisavustin (Appointment Assistant) helpottaa analysoimaan, miksi asiakkaat ovat peruttaneet huoltotapaamisia. Sen käyttöliittymää voidaan myös personoida.

Virtuaalinen etäavustin (Virtual Remote Assistant) mahdollistaa nyt kaksisuuntaisen videon jakamisen. Niihin voidaan lisätä myös vapaasti tekstiä sekä siirtää asetuksia Salesforce orgien välillä. 

Field Service Mobile

Uudet LWC-komponentit (beta) mahdollistavat oman mobiilisovelluksen luomisen. Tuki löytyy sekä Androidille että iOS:lle. Alempana vasemmalla on esimerkki osalistauksesta komponentin avulla.

Kehittyneemmässä mobiililiittymässä nyt sekä työ että poissaolot ovat näkyvissä ajoitussivulla yhdessä näkymässä (alla oikealla).  

Aiemmin mobiilikäyttäjien piti päivittää huoltotapaamisten status päivän alussa. Nyt ns. drip feed mahdollistaa niiden päivittämisen yksi kerrallaan päivän aikana. Tämä päivittää automaattisesti matkatiedot. 

Spotlight on Field Service Content

Field Service -paketin asennusta on helpotettu laajennetulla sovelluksen sisäisellä ohjeistuksella (Guidance Center). Se sisältää myös tukivideoita. Lightningissa tuo löytyy trailhead-ikonin alta. Tämä on käytössä admineille 180 päivän ajan lisenssien ostosta.

Opastusvideoita löytyy myös käyttäjille uusiin ominaisuuksiin liittyen.

Marketing Cloud Account Engagement (entiseltä nimeltään Pardot)

Marketing Cloud Account Engagement

Pardot tunnetaan nykyään nimellä Marketing Cloud Account Engagement (MCAE), mutta kulkee “kavereiden kesken” varmasti pitkään Pardotina – yhä useassa kohtaa käyttöliittymääkin. 

Tuote ja toiminnallisuudet ovat täysin samat kuin aiemminkin, uusi nimi kuvastaa kuitenkin paremmin Pardotin asemaa yhtenä Salesforcen markkinoinnin ratkaisuista ja työkaluista.

Turvallisuuspäivitys vaikuttaa WordPress-pluginiin

Elokuun 2022 turvallisuuspäivitys, joka suojaa MCAE -lomakkeita ja -sisältöjä, vaikuttaa WordPressin Pardot/MCAE pluginiin. Jotta saat pluginiin uusimmat päivitykset, kannattaa sen välimuisti käydä tyhjentämässä WordPressin plugin-asetuksissa. 

Lomakkeiden parannettu turvallisuus vaaditaan

Turvallisuuspäivitys lomakkeiden ja sisällön suhteen vaikuttaa myös lomakkeisiin, jotka tarjoillaan go.pardot.com-oletusdomainin kautta. Jotta lomakkeet toimisivat jatkossakin varmasti, kannattaa ne siirtää mukautetun domainin alle. Raportin “Content Served Using the Default Domain” avulla huomaa helposti, mikäli ympäristössänne on näitä oletusdomainin kautta tarjoiltuja lomakkeita. 

Löydä käyttämättömät tiedostot helposti

Uusi “Last Viewed” -kenttä MCAE:n tiedostojen luettelossa helpottaa pitkään käyttämättömien tiedostojen löytämiseksi, jotta niiden viemä tila voidaan tarvittaessa vapauttaa poistamalla ne. Kentästä näkee viimeisimmän ajan milloin tiedostoa on katseltu tai ladattu verkossa, sähköpostilta tai laskeutumissivulta. 

Kaikkien Prospectien synkronoinnin käynnistys yhdellä klikkauksella

Uusi Sync All Prospects -valinta käynnistää kerralla kaikkien Prospectien synkronoinnin CRM:ään. Aiemmin, mikäli halusit jostain syystä synkronoida kaikki tietueet ajan tasalle, se täytyi tehdä ajamalla massapäivitys Prospectien kenttiin, jotta synkronointi käynnistyi. Nyt sen voi tehdä yhdellä painalluksella, kunhan Prospecteja on vähemmän kuin 500 000 kappaletta. 

Marketing Cloud

Marketing Cloud Personalization, Advertising ja Intelligence

Uusi release tuo mukanaan nimimuutoksia Marketing Cloudin studioihin ja työkaluihin. Interaction Studio tunnetaan jatkossa nimellä Personalization, ja Ad Studio on jatkossa Advertising. Datorama-raportointityökalu tunnetaan jatkossa nimellä Intelligence. Nimimuutoksia tehdään käyttöliittymään asteittain vuoden 2023 alusta alkaen.

Journey Builder tunnistaa yleiset journeyn luomisen “huonot tavat”

Journey Builderin validointitoiminto huomauttaa jatkossa yleisistä journeyn konfiguroinnin “huonoista tavoista”, eli käyttäjän tekemistä valinnoista, jotka saattavat vaikuttaa journeyn toimintaan aktivoinnin jälkeen. Validointi huomauttaa jatkossa esimerkiksi siitä, jos journey alkaa wait-toiminnolla. Tämä ei ole varsinainen virhe journeyn logiikassa, mutta ei myöskään suositeltava toimintatapa. Huomautus ja sen kuvaus näkyy validointi-ikkunassa samassa paikassa kuin validoinnin huomaamat puutteetkin. 

Email Studion aiempaa parempi kuvakaruselli 

Email Studion kuvakaruselli-blokki toimi aiemmin vain Apple Mailissa, mutta jatkossa sitä tukee yli 10 yleisintä sähköpostialustaa. Karusellin automaattinen animaatio ei kuitenkaan toimi kaikilla tuetuista sähköpostialustoista. Kuvakarusellilla voi luoda helposti katsauksen esimerkiksi verkkokaupan uutuustuotteisiin tekemättä sähköpostiviestistä turhauttavan pitkää.

Tarkenna raportteja lähetysluokituksen ja bouncen syyn mukaan

Intelligence-raportteihin (aiemmin Datorama-raportit) on lisätty kentät sähköpostien lähetysluokituksesta (send classification) ja syistä, miksi viesti ei mennyt perille vastaanottajalle (bounce). Jatkossa raporttiin voi siis rajata mukaan esimerkiksi vain markkinoinnilliset viestit (commercial) tai rajata ulos lähetykset, joissa bouncen syy oli virheellinen sähköpostiosoite. Nämä kentät ovat käytössä raporttia tai pivot-taulukkoa luodessa.

Salesforce Customer Data Platform (entiseltä nimeltään CDP)

CRM Analyticsiin yhdellä klikillä

Mikäli yritykselläsi on käytössä sekä Salesforce Customer Data Platform että CRM Analytics, pääset jatkossa siirtymään analytiikkasovellukseen yhdellä klikillä. Tämä onnistuu tarkastelemalla jotain dataobjektia Customer Data Platformin sisällä ja painamalla “Explore in Analytics” painiketta. Tämä toimenpide ei vaadi datan siirtämistä pois Customer Data Platformin päältä.

Tunnista ohitetut sääntötyöt (ruleset jobs)

Kun asetat sääntöjä identiteetin määrittelemiseksi (identity resolution), pystyt seuraamaan näiden sääntöjen toteutumista (ruleset jobs). Kun jostain syystä jokin näistä säännöistä ohitetaan, voit tunnistaa nämä omasta näkymästään jatkossa. Syitä tälle ovat, kun datavirtoihin (data streams) tai tietolähteen tietueeseen ei ole tehty mitään muutoksia – tällöin identiteetin ratkaisua ei tarvita, jolloin sääntö ohitetaan.

Tunnista ongelmat identiteetin ratkaisussa (identity resolution)

Jatkossa Customer Data Platform antaa varoituksia ja suosituksia identiteetin ratkaisussa, jotta pystyt parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämään eri lähteistä saatuja asiakastietoja yhteen. Tämä tärkeä toiminnallisuus auttaa varmistamaan, että saat mahdollisimman tiiviin joukon yhdistettyjä asiakasprofiileja (unified profile) ja vältät duplikaatteja. Yhdistetty profiili on Customer Data Platformin muodostama kokonaiskuva yhdestä henkilöstä.

Experience Cloud / Community Cloud

Parannettu sivuston turvallisuus CDN-palvelussa

Kun sivuston domain on otettu käyttöön CDN-palvelun yhden domainin sertifikaatilla, on nyt sivustolla automaattisesti käytössä erillinen sovelluspalomuuri (web application firewall) ja rate-limiting.

Enhanced Sites -parannuksia

General Availability -vaiheeseen tulee nyt Enhanced Sites, joka yhdistää CMS ja LWR -tyyppiset sivustot. Tämän kautta sisältöjen hallinta on yhdenmukaisempaa ja se mahdollistaa uusia ominaisuuksia, kuten osittaisen julkaisun. Tämä vaikuttaa vain uusiin sivustoihin, jatkossa niissä näkee “Enhanced” -merkinnän.

Flow orchestration tukee tunnistettuja käyttäjiä

Flow orchestration on kätevä työkalu, jolla saa määritettyä tiettyjä toimenpiteitä, joita käyttäjän tulee tehdä. Nyt toiminnallisuus on tuettuna myös Experience Cloudin kirjautuneille käyttäjille.

Analytics

CRM Analyticsin input-widget päätöksenteon tukena

Input-widget ottaa numeerisen arvon ja käyttää sitä lähteenä muihin dashboard-widgeteihin ja hakuihin. Toiminnon avulla voit tehdä what-if -analyysejä. Esimerkiksi myyntipäällikkönä voit arvioida, miten yksittäisten myyjien tulokset vaikuttavat myynnin kokonaistulokseen tai kaupallisena johtajana voit arvioida, miten asiakkaan hankintakustannuksen lasku vaikuttaa voittomarginaaliin.

Analytiikan datan käsittely

Resepteissä Salesforce-objekteja yhdistettäessä ei tarvitse enää tietää etukäteen mitkä kolumnit sisältävät samaa dataa, jotta niitä voidaan käyttää avaimina. Tämä nopeuttaa reseptien luomisprosessia.

Noodien kopiointi on mahdollista sekä reseptin sisällä sekä eri reseptien välillä. Näin vältetään tuplatyö kun noodia ei tarvise enää tehdä alusta alkaen eri kohteisiin.

Jos objektissa on relaatio itseensä, sen voi liittää suoraan itseensä Joinilla reseptissä. Esimerkiksi tilihierarkia saadaan tuotua tällä tavoin ilman tilinoodin duplikointia.

Hyperforce

Siirto julkiseen pilveen käynnissä

Salesforcen asiakasympäristöt ovat perinteisesti majailleet Salesforcen omissa palvelinkeskuksissa. Rautatason palvelut ovat kuitenkin kaukana yrityksen ydinliiketoiminnasta, ja samalla julkisten pilvipalveluiden puolella on tapahtunut paljon kehitystä.

Hyperforce on Salesforcelle nerokas tapa pysytellä lestissään ja keskittyä olennaiseen. Käytännössä Hyperforcella viitataan siis uuteen arkkitehtuuriin, jossa Salesforcen ympäristöjä ajetaan omien palvelinkeskusten sijaan julkisessa pilvessä, kuten esimerkiksi Amazonin AWS:ssä.

Kyse on isosta asiasta – ja siirtymäaikakin on näin ollen pitkä. Kansainvälisellä tasolla ensimmäiset ympäristöt vietiin Hyperforceen vuoden 2020 lopulla, ja nyt myös Suomessa ollaan päästy hyvään vauhtiin. Biitin oman arvion perusteella noin 30 prosenttia suomalaisista ympäristöistä on jo siirtynyt Hyperforcen puolelle.

Ellei omaa Salesforcea ole vielä siirretty, kannattaa viimeistään nyt olla hereillä. Vaikka muutos ei käyttäjän näkökulmasta ole havaittavissa, tuo se silti mukanaan muutoksia esimerkiksi integraatioihin. Ikävimmillään järjestelmien välille rakennetut integraatiot saattavat hajota, jolloin järjestelmät lakkaavat keskustelemasta keskenään. Näihin muutoksiin on siis ehdottoman tärkeää varautua.

Hyperforce Assistant

Yksittäisen ympäristön siirtyminen Hyperforceen tapahtuu pääsääntöisesti osana isoa massamigraatiota, jossa kaikki tai suurin osa Salesforce instanssin eli datakeskuksen ympäristöistä siirretään yhdellä kertaa.

Marraskuusta alkaen tarjolla on Hyperforce Assistant -niminen toiminnallisuus niissä ympäristöissä, jotka Salesforce on jo suunnitellut siirrettäväksi tulevissa massamigraatioissa. Ellei siirrettäväksi suunniteltu ympäristö automaattisesti huomauta Hyperforce Assistantin olemassaolosta, löytää sen myös asetusten puolelta pikahaulla nimellä ”Hyperforce Assistant”.

Hyperforceen liittyvät materiaalit ovat vielä ikävästi levällään eri kanavissa, kuten ohjesivustoilla, videoissa ja webinaaritallenteissa. Tämä hankaloittaa tarvittavien tietojen löytämistä.

Hyperforce Assistant onkin ratkaisu niin yleisten tietojen löytämiseen kuin oman ympäristön migraationkin hallintaan. Assistantin takaa löytyy yleistä tietoa Hyperforcen eduista, työkalu Hyperforce valmiuden tarkastamiseen teknisestä näkökulmasta sekä mahdollisuus ajastaa oman ympäristön migraatio ja seurata siirron kulkua.

Call to action

Tilaa kuukausittainen uutiskirje!