Keräsimme tälle sivulle joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia Salesforcen Winter ’22 Releasesta.

Yleiset ominaisuudet

Einstein-haku on nyt automaattisesti päällä perustuu

Einstein-hakutoiminnot ovat nyt kaikille tarjolla maksutta ja automaattisesti päällä uuden releasen myötä. Salesforce on myös parantanut beta-versiossaan objektien haettavuutta sekä lisännyt mahdollisuuden kontrolloida, mitkä objektit näkyvät hakutuloksissa. Hakutulosten hallinnoinnilla on helppoa tehostaa ja nopeuttaa käyttäjien päivittäistä tekemistä.

Aktivoi MyDomain

Jotta Salesforce-ympäristösi saa käyttöönsä viimeisimmät päivitykset ja on yhteensopiva selaimesi kanssa, MyDomain tulee ottaa käyttöön viimeistään nyt. Muutos vaikuttaa URL-osoitetietoihin, joten varsinkin integraatioiden kanssa tämä on tärkeää huomioida. Jos MyDomainia ei ole otettu käyttöön itse, Salesforce tekee muutoksen automaattisesti päivityksen yhteydessä. 

Dynaaminen Mittari-komponentti mittaristoihin

Mittariston gauge-komponenttiin voi beta-versiossa lisätä dynaamiset/prosentuaaliset raja-arvot sekä mittari voi perustua tiettyyn objektiin, tietueeseen ja kenttään. Tämä tarkoittaa, että mittari päivittyy ilman manuaalisia raja-arvojen muutoksia, kun tavoitesumma päivittyy. 

Sales Cloud

Lisää tekoälyä myyntiputken ennustamiseen

Einstein Deal Insights on maksuton tekoälytoiminto, joka pyrkii tunnistamaan ne kaupat, joita ei todennäköisesti tulla voittamaan tässä kuussa. Deal Insights siis tarkastelee niitä kauppoja, joiden arvioitu sulkeutumispäivä on kuluva kuukausi. Tämän avulla myyjä ja myyntijohto pystyvät luomaan realistisempia arvioita tulevista myynneistä ja pitämään myyntiputken ajan tasalla entistä paremmin. Toiminto on osa aiemmin, Summer 21 -julkaisussa esiteltyä Pipeline Inspection -näkymää.

Toinen uusi ominaisuus Pipeline Inspectioniin on Einstein Opportunity Scoringin ryhmittely High, Medium ja Low-kategorioihin. Kyseinen tekoälypohjainen kaupan houkuttelevuuden pisteytystoiminto on ollut jo pidempään saatavilla, mutta ryhmittely tekee parhaiden diilien spottaamisesta entistä helpompaa ja visuaalisempaa.

Uusia toimintoja sähköpostipohjan luontiin

Salesforcen graafinen editori sähköpostipohjien luontiin, eli Lightning Email Templates, on saanut joukon uudistuksia. Editorilla on nyt mahdollista käyttää valmiita layouteja, joilla voidaan kontrolloida rivien ja sarakkeiden määrää, lisätä marginaalia sarakkeiden väliin sekä lisätä sisennyksiä rich text -tyylisiin kenttiin.

Aktiviteettien suodatukseen lisää toimintoja

Aktiviteettivirran, joka sisältää kaikki tehtävät, tapaamiset, puhelut, sähköpostit ym. asiakaskommunikaation, suodattaminen on aiemmin ollut rajallista, mutta nyt siihen on tullut uusia toimintoja. Erityisesti hoitamattomien aktiviteettien suodatus on parantunut, koska jatkossa ne voidaan järjestää vanhimmasta uusimpaan tai toisinpäin. Myös itse suodatusikoni on muuttunut suppilosta rattaaksi.

Parannuksia Gmail- ja Outlook-integraatioihin

Salesforcen sähköpostisovellus osaa automaattisesti valita kaikki yhteyshenkilöt, jotka olivat tapaamisessa mukana, kun käyttäjä synkkaa kalenteritapaamisen Gmailista tai Outlookista. Toiminto kytketään päälle Activity Settings -asetuksista.

Tämän lisäksi monivaiheista tunnistautumista (multi-factor authentication, MFA) on helpotettu siten, että sitä ei vaadita silloin, kun yritys käyttää kertakirjautumista (single sign-on, SSA) esimerkiksi yrityksen AD-palvelua vasten. Tämä on hyvä pitää mielessä, koska Salesforce pakottaa ottamaan MFA:n käyttöön vuoden 2022 alussa. Perinteistä käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmää käyttävät yritykset joutuvat siis kirjautumaan monivaiheisesti, eli salasanan lisäksi esimerkiksi tekstiviestivahvistuksella tai Salesforce Authenticator -sovelluksella. 

Pardot

Uusi Landing Page Builder

Pardotiin saatiin uusi sähköpostipohja-editori jo viime vuodenvaihteen päivityksessä, ja nyt samankaltainen editori tulee myös laskeutumissivujen rakentamiseen. Drag-and-drop -tyyppisellä editorilla esimerkiksi kampanjoihin liittyvät ländärit on helppo rakentaa ja tarjoilla saataville suoraan Pardotista.

Lightning Email Content saatavilla Engagement Programeissa

Lightning Email Content -editorilla rakennetut sähköpostipohjat ovat nyt käytettävissä myös markkinoinnin automaation Engagement Programeissa, eli myös näissä on mahdollista siirtyä jatkossa Classic-tavalla toteutetuista sähköposteista uuteen Drag-and-drop -rakentamiseen. 

Räätälöityjen komponenttien rakentaminen Lightning Email Content Builderiin

Päivityksen myötä Lightning Email Content -editoriin on mahdollista toteuttaa räätälöityjä Custom-komponentteja. Tämä tapahtuu Lightning Web Components -tekniikalla – eli vaatii ohjelmointiosaamista ja mahdollistaa siis esimerkiksi tietyn markkinointitiimin omien erityistarpeiden täyttämisen tai vaikkapa AppExchangessa jaettavien yleisesti saatavilla olevien lisäosien toteuttamisen, esimerkkinä sähköpostiin upotettavan drag-and-drop -kalenterivarauskomponentin. 

Marketing Cloud

Muutoksia Einstein App -sovelluksiin iOS 15 -päivityksen myötä

Tietyt Marketing Cloudin Einstein-sovellukset käyttävät jatkossa Engagement Rate -seurantaa perinteisten avausten ja klikkausten sijaan. Tämä johtuu email-palveluntarjoajien tekemistä yksityisyysasetusten muutoksista, jotka voivat vaikuttaa viestien seurantadataan. Engagement Rate on sekoitus avaus- sekä klikkidataa ja tarjoaa kokonaisvaltaisemman näkymän siihen, miten asiakkaat sähköposteihin reagoivat.

Laajoja parannuksia Journey Builderiin sekä viestintätyökaluihin

Journey History sekä analytiikka on nyt nähtävissä uudistetussa Journey History -käyttöliittymässä. Uusi käyttöliittymä on aiempaa visuaalisempi ja responsiivisempi, jossa on mukana valmiina graafeja ja visualisointeja sekä paremmat suodatusominaisuudet.

Uuden Mobilepush SDK:n avulla kontaktien liikkumista Journey Builderissa voi hallita käyttäjien toiminnan pohjalta aiempaa laajemmin Mobile App Events -työkalulla. Jatkossa mobiiliapplikaatio voi kommunikoida reaaliajassa Marketing Cloudin kanssa, mikä mahdollistaa reaaliaikaisten trigger-pohjaisten viestien lähettämisen sekä muiden toimintojen toteuttamisen.

Multi-factor Authentication (MFA) käyttöönotto kaikille MC-instansseille

MFA -käyttöönotto on nyt mahdollista kaikille Marketing Cloud -instansseille. Käyttäjät voivat kuitenkin halutessaan lykätä käyttöönottoa vielä hieman, kunnes se muuttuu kaikille pakolliseksi vuoden 2022 alussa.

Salesforce CDP

Parannellut työkalut identiteetin hallintaan

Tuottavatko duplikaatit sinulle harmaita hiuksia? Onko sinulla vaikeuksia tuoda yhteen henkilö- ja käyttäytymisdataa useista eri lähteistä? Salesforce CDP antaa sinulle jatkossa uusia mahdollisuuksia yhdistetyn asiakasprofiilin (unified profiles) rakentamiseen. Pystyt rakentamaan joustavia sääntöjä henkilödatan yhdistämiseen epäselvissäkin tilanteissa. Voit esimerkiksi huomioida kirjoitusvirheet, erilaiset kirjoitusasut ja dataformaatit reaaliajassa ja välttää näin yksilöiden monistumisen yrityksesi markkinointikannassa.

Tuo verkkokauppa-data CDP:hen klikeillä, ilman koodia

Salesforce CDP:n sisäänrakennettu kytkin (connector) tarjoaa mahdollisuuden tuoda verkkokauppa-alustastasi osto-, tapahtuma- ja asiakastietoja CDP:hen. Siellä ne rikastavat yhdistettyjä asiakasprofiileja ja kytkeytyvät CRM-, ERP-, verkkosivu- ja muuhun asiakasdataan. Verkkokauppakytkin tarkoittaa, että CDP:n käyttäjä voi itsenäisesti käsitellä ja hallinnoida verkkokaupasta saatua dataa joutumatta aina turvautumaan backend-kehittäjän apuun.

Ota datastasi kaikki irti data-toimenpiteillä

CDP:n kaksi pääasiallista käyttötarkoitusta ovat datan yhtenäistäminen (data unification) ja datan aktivointi (data activation). Salesforce CDP ei rajoita datan käyttöä oikeastaan millään tavalla, vaan voit ohjata CDP:stä dataa tarvittavassa muodossa automaattisesti haluttuun kohteeseen. Valjasta CDP:n data-toimenpiteet (data actions) monikanavaisiin markkinointikampanjoihin mobiilisovelluksessa, sähköposteissa, mainonnassa ja somessa. Voit myös ohjata verkkokaupan tuotesuosituksia reaaliajassa CDP:n asiakasprofiilien pohjalta. Lisäksi voit muokata SaaS-palvelun käyttökokemusta asiakkaan preferenssien ja verkkokäyttäytymisen pohjalta.

Service Cloud

Työvuorosuunnittelun uudistukset

Työvuorosuunnitteluun on nyt lisätty vuorotyön huomioivia ominaisuuksia. Työvuorosuunnittelija voi tehdä työvuoromalleja, joita hyödyntää työvuorojen laatimisessa. Jos tapaukset reititetään asiakaspalvelijoille jonojen kautta, voi työntekijät nyt kohdistaa työvuoroihin jonojen perusteella. Työvuorosuunnittelu on ominaisuus, joka hyödyntää tapaushistorian tietoja ja ennustaa kuinka paljon asiakaspalvelijoita tarvitaan missäkin työvuorossa ja mihin aikaan.

Häiriönhallinnan prosessit

Salesforce tuo Service Cloudiin uusia objekteja, joilla voi hallita palvelun häiriötilanteita. Uudet objektit ovat ongelma (Problem), tapahtuma (Incident) ja muutospyyntö (Change Request). Tapahtuma-objektissa on muun muassa seuraavia kenttiä: prioriteetti, kiireellisyys, vaikutus ja tärkeä tapahtuma. Näitä prosesseja on aiemmin hallittu tyypillisesti tapaus-objektilla (Case).

Field Service

Työvuorosuunnittelun uudistukset

Kenttähuolto saa tässä julkaisussa lisää toimintoja työvuorojen hallintaan. Nyt vuorot voidaan tehdä nopeammin vuoromallien avulla. Vuorot voidaan myös jatkossa kohdistaa usealle henkilölle yhtä aikaa.

Vuorojen luettelonäkymässä voidaan nyt katsella vuoroja joko vuorosuunnittelijan aikavyöhykenäkymässä tai sitten vuoroon kohdistettujen työntekijöiden aikavyöhykenäkymässä.

Ennakoivan huoltopyynnön luominen sääntö (beta)

Ylläpitäjä voi laatia säännön, jonka perusteella ennakoiva huoltopyyntö tehdään. Esimerkiksi kun laitteen (Asset) tietoja päivitetään laitteessa olevan IOT-sensorin avulla, ja sensori ilmoittaa laitteen hetkellisesti ylikuumenneen, niin ylläpitäjän määrittelemä sääntö tunnistaa ylikuumenemisen ja luo automaattisesti huoltoryhmälle huoltopyynnön.

Toistuvat huoltopyynnöt

Toistuvien huoltopyyntöjen luominen on jatkossa helpompaa. Ylläpitäjä voi nyt kuvata huollon taajuuden (esimerkiksi kerran kuukaudessa) ja toistuvien huoltojen määrän (esimerkiksi kuusi kertaa tai loputtomasti).

Asiakkaan osallistuminen huollon aikataulutukseen

Asiakaspalvelun ei tarvitse enää käydä sähköpostikirjeenvaihtoa tai soitella asiakkaalle sopiakseen huollolle ajankohtaa. Huoltopyyntö voidaan luoda aikatauluehdotuksen kanssa ja lähettää asiakkaalle, joka voi hyväksyä, hylätä tai muuttaa ehdotetun aikataulun. Asiakas voi myös itse luoda huoltopyyntöjä ja aikataulutuksia.

Experience Cloud

Uusia komponentteja LWR-sivustoille

Salesforce julkaisi aiemmin uuden teknologian LWR-yhteisöt (Lightning Web Runtime), joka on seuraava kehitysaskel Aura-komponentteihin perustuvista yhteisöistä. Winter ‘22 version myötä nimeämiskäytäntöä on muutettu niin, että yhteisöjen tyypeissä käytetään selkeästi LWR- tai Aura-etuliitettä. LWR-sivustoihin on tuotu uusia komponentteja sisällön esittämiseen esimerkiksi videoiden lisäämiseen sivuille sekä kuvien ja bannereiden hakemiseen dynaamisesti Salesforcesta. Näitä tukemaan on tuotu uusi Microsite-mallisivusto, jonka avulla voi rakentaa tapahtumiin oman sivuston, joka mahdollistaa liidien keräämisen helposti ja jossa on enemmän sisältöä kuin yksittäisellä laskeutumissivulla. 

Yleisöjen sisäkkäinen käyttö sisällön näyttämisessä

Experience Cloudissa näytettäviä sivuja ja niiden sisältöä voi mukauttaa yleisöjen (Audience) perusteella. Esimerkiksi asiakasportaalissa voi näyttää tietyille kanta-asiakkaille enemmän toimintoja kuin tavallisille käyttäjille. Yleisöjä on tähän asti täytynyt ylläpitää jokaista ehtoa varten. Jatkossa yleisön määrittelyssä voi käyttää toisia yleisöjä sisäkkäin, esimerkiksi tietyn sisällön voi sivulla näyttää kanta-asiakkaille ja tavallisille käyttäjille, mutta ei vierailijoille. Tämä helpottaa ylläpitoa, kun yleisöt voi määritellä vain kertaalleen.

Käytettävyysparannuksia tietojen poistoon ja Chatter-viesteihin

Experience Cloudiin on tehty muutamia käytettävyysparannuksia uudessa versiossa tietojen poistoon ja Chatter-viesteihin liittyen. Kun käyttäjä poistaa jatkossa tietueen, hänet navigoidaan sivulle, jolla hän aiemmin oli. Aiemmin käyttäjä siirrettiin automaattisesti poistetun objektin listanäkymään. Tämä helpottaa navigointia erityisesti kumppaniportaaleissa, joissa käyttäjällä voi usein olla oikeudet poistaa tietoja. Chatter-viesteissä käyttäjä voi jatkossa liittää kuvia suoraan Chatter-viesteihin esimerkiksi kopioimalla näyttökaappauksen. Aiemmin kuvia pystyi lisäämään vain lataamalla ne tiedostoina viestien liitteiksi.

Analytics

Dynaamiset mittarikaaviot (Beta)

Staattiset tavoitteisiin liitetyt mittarikaaviot saadaan päivityksen jälkeen muutettua dynaamisiksi: tavoitteiden vaihtuessa myös mittarikaaviot päivittyvät. Mittarikaavio voi esimerkiksi kertoa tietyn maantieteellisen alueen osuudesta kokonaisliikevaihdon suhteen.

Jos esimerkiksi Singaporen osuus yrityksen kokonaisliikevaihdosta tulisi olla vähintään 50 % ja yrityksen kokonaisliikevaihtotavoite muuttuu, niin värikoodien lukualueet muuttuvat dynaamisesti kokonaisliikevaihtotavoitteen mukaan.

Kenttien päivitys suoraan raportilta (Beta, Lightning Experience)

Kun Salesforcen tiedot kaipaavat päivitystä, niin päivitykset ja muokkaukset objektien tietoihin on mahdollista tehdä suoraan raportilta eli enää ei ole tarpeen palata alkuperäiseen objektitietueeseen. Raportin sisäisellä muokkauksella voi päivittää tietyntyyppisiä teksti-, numero- ja valintaruutukenttiä poistumatta raportilta. Esimerkiksi myyjät voivat päivittää eri myyntimahdollisuuksien vaiheet yhdestä näkymästä.

Tableau CRM (Einstein Analytics)

Valmiit templatet ja sovellukset

Myynti ja palveluanalytiikan yhdistäminen mittaristo-koontinäytöille onnistuu nyt entistä helpommin. Uusi Customer Insights -sovellus yhdistää tiedot Sales– ja Service Cloudeista yhdeksi sovellukseksi. Myynti- ja palvelutietoja voidaan päivityksen jälkeen hyödyntää yhtenäisestä näkymästä ja saada niiden väliset vuorovaikutukset helpommin näkyville. Lisäksi koontinäyttöjen mukauttaminen on helppoa. Valmiita komponentteja voidaan sekoittaa kustom-komponenttien kanssa tai luoda uusi koontinäyttö kopioimalla ja liittämällä komponentteja.

Einstein Discovery

Einstein Discoveryssä voidaan nyt hyödyntää ulkoisesti rakennettuja ennustemalleja. Ulkoisissa työkaluissa rakennetut ennustemallit voidaan ladata ja ottaa käyttöön Einstein Discoveryssä ja hyödyntää niitä kenttien ennustamisessa Salesforcessa tai Tableau CRM -mittaristojen taustalla.

Itsepalveluanalytiikka kaikkien ulottuville

Ask Data for Salesforce -toiminnallisuus tuo datan tutkimisen itsepalvelutekniikat liiketoimintakäyttäjien ulottuville. Ask Data for Salesforce auttaa liiketoimintakäyttäjiä pureutumaan dataan luonnollisen kielen avulla suoraan Tableau CRM:n kotisivulta, jolloin haku palauttaa tietoja koko yrityksen Salesforcesta yksittäisen mittariston sijaan. Lisäksi se tuo koneoppimiseen perustuvia suosituksia ja Next Best Insight -ehdotuksia käyttäjille.

Ask Data for Salesforce käy läpi Salesforcessa sijaitsevaa dataa oppiakseen tietojen suhteita ja yrityksen sanastoa. Toiminnallisuus oppii ja kehittää itse itseään luonnollisen kielen prosessoinnin parantamiseksi ja hyödyntää käyttäjäpalautetta sen jatkokehittämiseksi.

Platform

Parannuksia Kulkuihin (Flow)

Kulkuihin on tehty useita parannuksia. Tietueen käynnistämät kulut (Record Triggered Flow) ovat jatkossa Salesforcen ensisijaisesti suosittelema ratkaisu automaatioiden toteuttamiseen Process Builder ja Workflow-työkalujen sijaan.

Winter ‘22 version myötä niissä voi käyttää kutsua muita kulkuja, mikä mahdollistaa uudelleenkäytettävien automaatioiden toteuttamisen ja hyödyntämisen monessa kulussa. Lisäksi aikataulun mukaan käynnistyvissä toiminnoissa voi määrittää käynnistymisen minuuttien tarkkuudella ja asettaa kerrallaan yhdessä erässä käsiteltävien tietueiden määrän, mikä mahdollistaa kulkujen käytön myös tilanteissa, joissa dataa päivitetään paljon kerrallaan taustalla. Workflow-työkalusta tutut viestit ulkoisiin järjestelmiin (Outbound Messages) ovat myös käytettävissä kulkujen puolella. 

Winter ‘22 releasen myötä kuluissa on mukana kaikki Process Builder ja Workflow-työkaluissa olevat ominaisuudet ja niiden lisäksi enemmän ominaisuuksia, kuten tietueiden poistosta käynnistyvät automaatiot, joten niitä kannattaa hyödyntää uusien automaatioiden toteutuksessa.

Dynaamiset vuorovaikutukset komponenttien välillä

Dynaamiset vuorovaikutukset (Dynamic Interactions) on uusi toiminnallisuus, joka mahdollistaa samalla sivulla olevien komponenttien reagoimisen toisessa komponentissa tehtävään toimenpiteeseen. Jos käyttäjä esimerkiksi valitsee listanäkymältä tietueen, voi sen näyttää kartalla toisessa komponentissa. Kun Lightning-komponentti, joka hyödyntää dynaamisia vuorovaikutuksia, on toteutettu kerran, sen voi valita Lightning-sivun muokkauksessa mille tahansa sivulle ja määritellä tapahtumat sivun asetuksissa.

Monivaiheinen tunnistautuminen pakolliseksi helmikuussa 2022

Monivaiheinen tunnistautuminen (Multifactor Authentication, MFA) tulee pakolliseksi Salesforceen kirjautuessa helmikuussa 2022. Tämä vaatimus koskee kaikkia yrityksen sisäisiä käyttäjiä ja sisältyy jatkossa Salesforcen sopimusehtoihin.

Monivaiheinen tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että käyttäjän pitää antaa vähintään kaksi todentamista sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Vaihtoehtoja tähän ovat esimerkiksi Salesforcen oma puhelimeen asennettava Authenticator-sovellus tai yrityksen identiteetti- ja autorisointiratkaisu, kuten Active Directoryn kautta tehtävä monivaiheinen kertakirjautuminen.

Call to action

Tilaa kuukausittainen uutiskirje!