Salesforce Winter ’21 Releasen uusia ominaisuuksia

Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia Salesforcen Winter ’21 Releasesta.

Lataa tästä Biit Fiid Winter ’21 Release kokonaan (.pdf)

Yleiset ominaisuudet

Salesforce Anywhere

Salesforce jatkaa muuttuneisiin työolosuhteisiin vastaamista Salesforce Anywhere -sovelluksella, joka helpottaa digitaalista ja reaaliaikaista tiimityöskentelyä sijainnista riippumatta. Salesforce Anywheren avulla voi keskustella kollegojen kanssa, vastaanottaa hälytyksiä, muokata tietueita, tarkastella mittaristoja ja suunnitella asiakkuudenhallintaa reaaliaikaisesti yhdessä paikassa. Toiminnallisuus on vielä beta-vaiheessa ja vaatii erillisen aktivoinnin.

Dynaamiset lomakkeet ja toiminnot

Dynaamisten lomakkeiden avulla voidaan luoda mini-page layoutteja, jotka voidaan upottaa mille tahansa sivulle Lightning App Builderin avulla. Näiden lomakkeiden näkyvyyttä voidaan säädellä käyttäjätasolla. Toiminnon avulla voidaan näyttää oikeita kenttiä oikeille käyttäjille oikeaan aikaan. Dynaamiset toiminnot toimivat samalla tavalla, eli voit määritellä käyttäjälle relevantit toiminnot ja näyttää hänelle ainoastaan ne.

Lightning-sivun optimointi

Ajan saatossa Salesforcen Lightning-sivuille saattaa kerääntyä paljon kenttiä ja komponentteja, jolloin sivut saattavat hidastua. Salesforce tarjoaa sivujen optimoimiseksi työkalun, joka analysoi jokaisen sivun ja siihen liittyvät komponentit sekä tarjoaa ratkaisuehdotuksia sivun parantamiseksi.

Sales Cloud

Sales Cloud Einstein -tekoälytoimintojen parannukset

Kaikki tekoälytoiminnot vaativat riittävän määrän dataa tuottaakseen luotettavia tuloksia, ja erityisesti pienemmissä yrityksissä tämä voi muodostua pullonkaulaksi, jos transaktioista ei yksinkertaisesti synny riittävästi dataa. Einstein Lead Scoring -toiminto on esimerkiksi vaatinut aiemmin toimiakseen puolen vuoden ajalta 1000 liidiä, joista vähintään 120 on konvertoitunut, mutta jatkossa tätä rajoitetta ei enää ole. Rajoituksesta on voitu luopua, koska Salesforce pystyy hyödyntämään valtavaa globaalia tietokantaansa, jonka avulla pystytään tekemään asiakkaan profiilia vastaava anonymisoitu pisteytysmalli. Tämä on loistava esimerkki joukkoistamisesta, minkä vain jaettu pilvipalvelualusta pystyy tarjoamaan.

Einstein Opportunity Scoring -toiminnon pisteytyksen toimintalogiikkaan pystyy jatkossa vaikuttamaan entistä paremmin. Käyttöönoton yhteydessä pääkäyttäjä voi suodattimilla valita, minkälaisia mahdollisuuksia laskentamallin tulisi analysoida. Samoin custom-kenttiä voidaan jättää pois, jos niiden tiedetään olevan laskennan kannalta epäoleellisia. Näillä rajauksilla voidaan varmistaa, että tekoäly tuottaa entistä parempia tuloksia. Lisäksi pisteytyksen perustelutekstit osaavat nyt käyttää muokattuja kenttien nimiä (field label) standardinimen sijasta, mikä voi kuulostaa pieneltä parannukselta, mutta käytännössä tekee viestistä käyttäjälle paljon helpommin tulkittavan. Opportunity Scoring on jo aiemmin tullut osaksi Sales Cloud -lisenssiä, eli nyt viimeistään kannattaa aktivoida se omaan ympäristöönsä.

Einstein Activity Capture tulee jatkossa korvaamaan Lightning Sync -toiminnon tietojen automaattisessa synkronoinnissa Salesforcen ja Outlook/Gmail-sovellusten välillä. Sen avulla voidaan synkronoida automaattisesti sähköpostit, kontaktit ja kalenteritapahtumat – tai vain jotkin näistä. Lisäksi automaattisen synkronoinnin sijaan voidaan käyttää manuaalista synkronointia myös sähköposteissa, mikä ei aikaisemmin ole ollut mahdollista. Uuden käyttöliittymän kautta tietojen synkronointia on entistä helpompaa kontrolloida. Microsoft Office 365 -ympäristöissä Activity Capturen käyttöönotto voidaan tehdä keskitetysti ilman, että yksittäisen käyttäjän tarvitsee kytkeä omaa sähköpostitiliään, mikä nopeuttaa jalkauttamista.

Yleiset parannukset

Myyntimahdollisuuksien avaintietojen muutosten seurantaa on parannettu visuaalisilla indikaattoreilla, jotka kertovat yhdellä vilkaisulla käyttäjälle, jos kaupan arvioitu arvo tai sulkemispäivä on muuttunut viimeisten seitsemän päivän aikana. Toiminto on päällä oletusarvoisesti, mutta sen voi helposti laittaa pois päältä asetuksista kohdasta “Opportunity Settings”.

Lightning Email -pohjien luontiin on tullut uusi visuaalinen editori, jonka avulla pohjan voi luoda visuaalisesti komponentteja näytölle raahaamalla ilman HTML-koodin tuntemusta. Editori on käytettävissä sekä Sales Cloudin että Pardotin kanssa.

Salesforce CPQ

CPQ-konfiguraatio- ja hinnoittelutyökaluun (Configure, Price, Quote) on tullut lukuisia pienempiä parannuksia, joista mielenkiintoisimpana tilauksen (Order) luonti ilman myyntimahdollisuutta (Opportunity). Aiemmin tilauksen luomiseen vaadittiin myyntimahdollisuutta, mutta monessa tapauksessa, kuten verkkokaupassa tai sopimustilauksissa, se ei ole prosessin kannalta oleellista. Toinen mainitsemisen arvoinen parannus on mahdollisuus räätälöidä CPQ:n tuote-editorinäkymää (Quote Line Editor) myyjän profiilin mukaan. Esimerkiksi eri tuotelinjojen myyjille voidaan näyttää vain heidän tuotteidensa kannalta oleelliset tiedot editorin sarakkeissa.

Pardot

Parannuksia sähköpostien luomiseen ja lähettämiseen

Uusimmassa julkaisussa saadaan monia parannuksia sähköpostien suunnitteluun ja lähettämiseen, kun Pardotia käytetään Lightning-käyttöliittymän kautta.

Lightning-käyttöliittymään saapuu kehittyneempi sähköpostieditori, joka muun muassa mahdollistaa elementtien raahaamisen (drag & drop) editoitavaan sähköpostiin. Samalla Salesforce CMS:n kautta jaettavia kuvia on mahdollista käyttää sähköposteissa.

Uusi Email Content -editori on saatavilla Lightning-käyttöliittymän kautta Salesforce Professional Editionille ja siitä ylöspäin. Editori ei ole käytettävissä Pardotin stand alone -sovelluksessa.

Jatkossa myös sähköpostien raporttien tarkastelu ja sähköpostien esikatselu onnistuu entistä paremmin Lightning-käyttöliittymän kautta. Myös sähköpostien lähettämiseen on tullut parannuksia, kun jatkossa esimerkiksi yksittäiset sähköpostit voidaan lähettää myös uudelleen Lightningin kautta.

Hyödynnä WordPressin Block Editoria paremmin

Suositun WordPress-sisällönhallintajärjestelmän versiossa 5.0 vanha editori korvattiin Gutenberg-nimisellä editorilla, jossa sisältöä editoidaan yksittäisinä kappaleina (blocks). Nämä kappaleet voivat sisältää tekstin lisäksi myös muuta sisältöä, kuten kuvia, videoita tai sisältöä WordPressin plugineistä.

Päivitetty Pardot plugin mahdollistaa Pardotin lomakkeiden ja dynaamisten sisältöjen editoimisen Gutenbergin Block Editorilla.

Lisäksi Pardot pluginin autentikoinnissa voi käyttää jatkossa myös Salesforcen Single Sign-On -toiminnallisuutta suoran autentikoinnin lisäksi. Suora autentikointi Pardot-käyttäjätunnuksilla poistuu helmikuussa 2021.

Service Cloud

Service Cloud Voice kehittyy

Edellisessä julkaisussa esiteltiin uusi Service Cloud Voice -tuote, jonka avulla voidaan hallita asiakaspalveluun tulevia puheluita ilman erillistä ratkaisua. Puhelut voidaan tallentaa myöhemmin kuunneltaviksi ja joillain kielillä puhelun keskustelu voidaan litteroida automaattisesti.

Nyt Winter 21 -julkaisussa Voice-tuotteen puhelunhallintakomponentissa asiakaspalvelija voi keskeyttää tallennuksen siksi aikaa, kun puhelussa käsitellään salassa pidettäviä asioita. Puheluiden kuunteluun tarkoitettuun sovellukseen on lisätty kuuntelun edistymistä kuvaava aikapalkki sekä puhelun päivämäärä ja kellonaika.

Omni-Channel Supervisor

Omni-Channel osaa poimia asiakaspalvelulle tarkoitetut työt työjonosta ja löytää sopivan asiakaspalvelijan, jolle se antaa työn tehtäväksi. Asiakaspalvelijoiden ei siis tarvitse itse seurata työjonoja ja poimia sieltä tehtäviä, vaan Omni-Channel huolehtii tehtävien jakamisesta heidän puolestaan.

Omni-Channelin Supervisor on esimiehille suunnattu työkalu, jonka avulla voi tarkkailla työjonoja sekä asiakaspalvelijoiden saatavuutta ja kuormitusta. Tähän asti Supervisor on näyttänyt kaikkien asiakaspalvelijoiden ja jonojen tiedot. Nyt Supervisoria varten voidaan luoda erillisiä käyttäjäryhmiä, jotka voidaan kohdistaa yhdelle tai useammalle esimiehelle. Ominaisuuden avulla voidaan määritellä tarkasti, keitä käyttäjiä esimies työkalun avulla tarkkailee.

Tapausten luokittelu tekoälyn avulla

Einstein Case Classification on toiminto, joka ehdottaa tapaukselle luokittelua aiempien tapausten perusteella. 

Asiakaspalvelun vastuulla on usein luokitella uudet sähköpostikanavasta tulleet tapaukset esimerkiksi häiriöiksi tai tuotekyselyiksi. Jatkossa jos asiakas tiedustelee sähköpostissa tuotetietoja aurinkopaneelista S20, niin tekoäly osaa luokitella tapauksen tuotekyselyksi sekä linkittää tapauksen tuotteeseen. Kun Einstein Case Classification tunnistaa luokitukset oikein, jää asiakaspalvelijan tehtäväksi ainoastaan vahvistaa tehdyt luokitukset. Mitä enemmän tapauksilla on luokittelutietoja ja asiakaspalvelulla käsiteltäviä tapauksia, sitä tarkemmin tekoäly pystyy tapauksia luokittelemaan.

Field Service Lightning on jatkossa pelkkä Field Service

Salesforce on pudottanut Lightning-sanan pois kenttähuoltotuotteen nimestä, joten tuotteen nimi on jatkossa Field Service.

Kenttähuollon tuntilomakkeet

Tuntilomakkeiden avulla kenttähuollon työntekijät voivat kirjata mobiililaitteellaan tuntinsa ja lähettää ne hyväksyttäväksi palkanlaskentaa varten. Esimiehet puolestaan voivat tehdä tuntilomakkeiden mallipohjia, esimerkiksi päivittäistä tai viikoittaista tuntien kirjaamista varten.

Community Cloud

Tervetuloa Experience Cloudiin

Salesforce on päättänyt nimetä Community Cloudin Experience Cloudiksi, joka kuvastaa paremmin Salesforcen kykyä toimia asiakkaiden kaiken digitaalisen toiminnan yhteisenä alustana. Experience Cloud mahdollistaa uudenlaisten asiakaskokemusten luomisen sekä erilaisten sivustojen, portaalien ja mobiilisovellusten rakentamisen nopeasti.

Parannuksia sivuhierarkioihin ja osoitteisiin

Voit nyt rakentaa sivustosi hierarkiaa jopa kuudella navigaatiotasolla aikaisemman kahden sijaan. Voit myös muokata sivujen osoitteita hierarkian luomisen jälkeen. Valitse sivuasetukset Page Action -menusta muokataksesi sivun tietoja, kuten sen nimeä ja osoitetta. Voit muuttaa sivuasetuksista hierarkiaa milloin tahansa. Sinun ei tarvitse murehtia osoitetiedoista, sillä alasivujesi osoitetiedot päivittyvät automaattisesti muutosten yhteydessä.

Tietuesivujen esittäminen dynaamisesti kenttien arvojen perusteella

Tietuesivuilla voidaan näyttää erilaisia asioita kenttien arvoista riippuen. Esimerkiksi myyntimahdollisuuksilla, joiden arvo ylittää tietyn summan, voidaan näyttää enemmän tietoja kuin muilla myyntimahdollisuuksilla. Vastaavasti tietyssä tilassa olevilla tietueilla voidaan näyttää komponentteja, jotka koskevat vain tiettyä tilaa. Aiemmin sivujen sisällön pystyi määrittelemään käyttäjän tai tietuetyypin mukaan, mutta Winter ‘21 releasen myötä näihin voi yhdistää myös kenttien arvoihin perustuvia sääntöjä. Kukin sivuversio jaetaan tietylle kohdeyleisölle (audience) kuten aiemmin.

Tulostettavat näkymät

Listanäkymät ja tietuesivut voidaan jatkossa avata tulostettavaan näkymään. Tulostettavassa näkymässä tiedot esitetään yksinkertaistetulla ja tiivistetyllä muotoilulla, joka sopii ruudulla näytettävää näkymää paremmin tulostamiseen. Tämä vähentää tarvetta tehdä raportteja tulostamista varten. Tulostettava näkymä -painikkeen voi laittaa näkyviin useimmille listanäkymille sekä tietuesivuille. Toiminto on käytössä yhteisöjen ja portaalien tunnistetuille jäsenille, mutta ei vierailijoille. Vastaava toiminto on ollut käytettävissä jo aiemmin sisäisillä käyttäjillä.

Analytics

Datan valmisteleminen helpottuu Data Prep -ominaisuuden uuden päivityksen myötä

Datan puhdistaminen ja valmisteleminen Einstein Analyticsissa helpottuvat Data Prep -ominaisuuden uudella päivityksellä. Uusi Data Prep on aiempaa intuitiivisempi ja visuaalisempi käyttöliittymä, joka helpottaa eri lähteistä tulevan datan yhdistämistä, muokkaamista ja rekisteröimistä uudeksi datasetiksi. Uusi Data Prep on Winter ‘21 -julkaisussa yleisesti saatavilla Einstein Analyticsin lisenssinhaltijoille.

Einstein Discovery käyttöön valmiilla malleilla

Einstein Discovery paljastaa datastasi tärkeitä faktoja ja teemoja – ilman koodausta tai tilastollista mallintamista. Voit esimerkiksi analysoida, mitkä tekijät vaikuttavat myyjiesi voittoprosentteihin ja saada analyysin pohjalta konkreettisia parannusehdotuksia. Einstein Discoveryn käyttöönotto helpottuu nyt entisestään, kun Salesforce tuo valmiit mallit myyntimahdollisuuksien voittoprosentin maksimointiin ja myyntisyklin minimointiin Einstein Discoveryn avulla.

Seuraa tärkeimpiä mittareitasi Einstein Analytics Watchlist -työkalun avulla

Einstein Analyticsin Watchlistin avulla voit seurata jopa kahdenkymmenen avainmittarisi kehittymistä. Näet sekä mittarin nykytilanteen että sen historiallisen trendin. Kun kaikki avainmittarisi ovat yhdessä paikassa, et joudu siirtymään mittaristosta toiseen.

Tilaa raportit sähköpostiisi liitteenä

Vaikka CRM-datan käsitteleminen Excelissä ei useinkaan ole suositeltavaa, saattaa kuitenkin joskus tulla vastaan tilanteita, jolloin raportin saaminen xlsx- tai csv-tiedostona suoraan sähköpostiin on kätevämpää kuin CRM:ään kirjautuminen. Jatkossa tämä on entistä helpompaa, sillä voit tilata raportit suoraan sähköpostiisi liitetiedostoina.

Platform

Dynaamiset lomakkeet ja toiminnot tietuesivuille

Salesforcen tietuesivut on tähän asti määritelty sivuasettelun kautta. Niiden kentät ja painikkeet ovat näkyneet aina samalla tavalla. Dynaamiset lomakkeet ja toiminnot mahdollistavat kenttien ja painikkeiden näyttämisen joustavasti Lightning-sivuilla. 

Kentät voi asettaa sivulle yhteen tai useampaan osioon ja niiden järjestyksen voi määritellä vapaasti. Kentät ja osiot voivat näkyä myös dynaamisesti tiettyjen ehtojen, kuten tilan perusteella. Kentät voivat olla missä tahansa kohdassa Lightning-sivua. Esimerkiksi tiettyyn listaan liittyvät kentät voivat olla listan yläpuolella. Tämä mahdollistaa joustavat sivuasettelut ilman useiden tietuetyyppien ja sivuasetteluiden konfigurointia sekä sivun jakamisen eri kokonaisuuksiin.

Dynaamiset toiminnot mahdollistavat eri painikkeiden näyttämisen niille määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Esimerkiksi tarjouksen luontipainike voi olla näkyvissä vasta, kun myyntimahdollisuus on edennyt tiettyyn tilaan ja sen hinnoittelu on hyväksytty. Painikkeet voivat myös olla erilaiset selainkäyttöliittymässä ja mobiilisovelluksessa. Jos tietyt toiminnot vaativat suuremman näytön, ne voi piilottaa mobiilista ja vastaavasti vain mobiililaitteelle soveltuvat toiminnot voi piilottaa selainkäyttöliittymästä.

Nämä ominaisuudet ovat käytettävissä räätälöidyillä objekteilla, mutta eivät vielä yleisesti vakio-objekteilla. Dynaamiset painikkeet ovat käytettävissä beta-versiona mobiilisovelluksessa ja vakio-objekteilla.

Uusia ominaisuuksia kulkujen (Flow) avulla tehtäviin automatisointeihin

Aiemmin tänä vuonna julkaistuihin tietueen muutosten perusteella käynnistyviin kulkuihin (record triggered flow) on tullut paljon uusia hyödyllisiä ominaisuuksia. 

Aiemmin kulut käynnistyivät tietuiden luonnin tai päivitysten yhtedessä. Winter ‘21 release tuo tähän kaksi uutta vaihtoehtoa. Kulun voi nyt käynnistää ennen kuin tietue poistetaan, mikä mahdollistaa esimerkiksi siihen liittyvien tietojen päivityksen automaattisesti poiston yhteydessä. Tätä vaihtoehtoa ei ole mahdollista valita process builderin puolella. Toisena uutena vaihtoehtona on käynnistää kulku silloin, kun vain tietyt muutokset tapahtuvat tietueella, esimerkiksi kun tietueen tila vaihtuu. Tämä vaihtoehto on tuttu process builderin puolelta.

Kulkujen kehittämiseen on tullut myös uusia ominaisuuksia. Kulkuja voi testata suoraan eri käyttäjillä valitsemalla halutun käyttäjän ja tarvittavat käynnistysparametrit. Käyttäjän valitseminen on laitettava päälle Salesforcen automatisointiasetuksista. Mahdolliseen virheeseen tulee myös suora linkki virheen aiheuttaneeseen kohtaan kulussa. Tietuiden dataa ja niihin liittyviä tietoja voi jatkossa käsitellä suoraan $Record-muuttujan kautta, eikä tietoja tarvitse hakea erikseen. Myös järjestelmämuuttujiin, kuten käyttäjätietoihin ja asetuksiin voi viitata suoraan kuluissa hakematta niitä ensin omiin muuttujiin. Kaikki nämä uudet ominaisuudet nopeuttavat kooditonta kehitystä.

MyDomain pakolliseksi ensi vuonna – valmistaudu etukäteen

Uusien ominaisuuksien ja selainvaatimusten vuoksi MyDomain tulee pakolliseksi kaikkiin Salesforce-ympäristöihin. MyDomainin avulla ympäristösi saa yrityksesi mukaan nimetyn aladomainin salesforce.comin alla. Winter ‘21 releasen myötä kaikki uudet asiakkaat saavat MyDomainin käyttöönsä automaattisesti ja sen voi asettaa uuden tuotantoympäristön luonnin yhteydessä.

MyDomain tulee pakolliseksi kaikille nykyisille asiakkaille vuoden kuluttua ja se kytketään automaattisesti päälle Winter ‘22 releasen yhteydessä, ellei sitä ole otettu käyttöön aiemmin. MyDomain on ollut pakollinen jo aiemmin, jos käytössä on ollut kertakirjautuminen tai tietyt Lightning-ominaisuudet. MyDomain kannattaa asettaa päälle jo etukäteen, koska samalla voidaan testata, että kaikki linkit ja rajapinnat toimivat muutoksen jälkeen sekä tehdä tarvittavat konfiguraatiomuutokset etukäteen.

Call to action

Tilaa kuukausittainen uutiskirje!