Salesforce Industries – uusia toimialakohtaisia ratkaisuja

Yhä useampi yritys on nyt muuttuneiden olosuhteiden ja asiakkaiden muuttuneen ostokäyttäytymisen myötä tilanteessa, jossa pitkään suunnitteilla olleet digitaaliset kehityshankkeet pitää viedä nopeasti maaliin.

Teksti: Mikael Mölsä

Lataa tästä Biit Fiid Winter ’21 Release kokonaan (.pdf)

Salesforce tuo näihin akuutteihin haasteisiin helpotusta laajentamalla jo valmiiksi kattavaa toimialakohtaisten ratkaisujen tarjontaansa. Uudet ratkaisut koskettavat viestintä-, media- ja energia-alaa sekä julkista sektoria.

Uudet toimialakohtaiset ratkaisut sisältävät toimialojen erityisiin tarpeisiin suunniteltuja sovelluksia, datamalleja ja valmiiksi rakennettuja liiketoimintaprosesseja, joiden avulla eri aloilla toimivat organisaatiot voivat kehittää toimintaansa entistä nopeammin sekä vastata omien toimialojensa haasteisiin.

Communications Cloud – tilauspalveluiden mullistaja

Globaalin koronapandemian myötä viestintäpalveluita tarjoavat yritykset, kuten teleoperaattorit, ovat joutuneet siirtymään monien muiden tavoin kivijalkakaupoista entistä vahvemmin digitaalisiin kanaviin tavoittaakseen asiakkaansa.

Communications Cloud tarjoaa alan yrityksille mahdollisuuden palvella asiakkaitaan entistä paremmin myös digitaalisissa kanavissa. Communications Cloudin avulla asiakkaille voidaan tarjota parempaa palvelua muun muassa personoiduilla tarjouksilla, paketoiduilla palveluilla ja tehokkaamalla tilauskäsittelyllä.

Media Cloud – yksilöllisempää palvelua yleisölle

Kun ihmiset viettävät yhä enemmän aikaa kotioloissa, myös tavat kuluttaa mediasisältöä muuttuvat.

Media Cloud auttaa media-alan yrityksiä ymmärtämään paremmin asiakkaitaan sekä tarjoamaan heille yksilöllisempiä kokemuksia. Media Cloudin avulla yritykset voivat muun muassa kehittää ja käynnistää vaivattomasti erilaisia myyntikampanjoita, tunnistaa asiakkaidensa mieltymyksiä ja tehostaa sekä mainos- että tilaustulojaan.

Energy and Utilities Cloud – kaikki työntekijät samalle viivalle

Globaalien haasteiden keskellä on äärimmäisen tärkeää, että energia-alan yritykset säilyttävät vahvat asiakassuhteensa, pystyvät toimimaan luotettavasti ja huolehtivat työntekijöidensä turvallisuudesta.

Energy and Utilities Cloud nivoo kaikki energia-alalla operoivan yrityksen työntekijät yhteen aina myyjistä kenttähuoltoon saakka. Energy and Utilities Cloud auttaa energia-alan yrityksiä tehostamaan myyntiään sekä virtaviivaistamaan asiakaspalveluaan.

Esimerkiksi etätöitä kotoaan käsin tekevä asiakaspalvelu voi Energy and Utilities Cloudin avulla helposti lähettää huoltomiehen tarvittaessa paikalle. Yhteisen alustan avulla tällä huoltomiehellä on pääsy kaikkeen tarvittavaan tietoon, jotta hän voi turvallisesti palvella ongelmasta ilmoittanutta asiakasta.

Julkisen sektorin ratkaisut

Kansalaiset odottavat julkisilta toimijoilta yhä paremmin toimivia digitaalisia palveluita.

Salesforcen avulla julkinen sektori voi kehittää ja ottaa nopeasti käyttöön moderneja sovelluksia muun muassa lupahakemusten ja lisenssien käsittelemiseen, tarkastusten tekemiseen ja kriisinhallintaan.

Salesforcen julkisen sektorin ratkaisujen avulla julkiset palvelut voidaan viedä tehokkaasti digitaaliselle yhtenäiselle alustalle, jonka käyttäminen helpottaa niin yksityishenkilöiden, yritysten kuin muidenkin toimijoiden asiointia viranomaisten kanssa.

Call to action

Tilaa kuukausittainen uutiskirje!