Keräsimme tälle sivulle joukon meidän mielestämme kiinnostavimpia uusia ominaisuuksia ja päivityksiä Salesforcen Summer ’22 Releasesta.

General New Stuff

Mukautetut osoite-kentät (beta)

Salesforcessa on beta-versiona tarjolla mukautettavat osoite-kentät. Vihdoinkin on mahdollista luoda Salesforceen custom-osoitekenttiä, jotka toimivat aivan kuten standard-osoitekentät. Kentät voi populoida manuaalisesti tai käyttää Googlen osoitehakua oikean osoitteen etsimiseen. 

Liittyvien listausten mukauttaminen

Lightning App Builder -työkalu on yksi keskeisimpiä työkaluja Salesforce ylläpitäjän repertuaarissa, kun halutaan luoda prosesseihin sopivia, käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä. Nyt työkalusta on tullut entistä parempi, kun tietuekorttiin liittyviä listoja voi muokata dynaamisesti. Määrittämällä objektin, objektin kentät sarakkeisiin ja suodatukset dataan saa jatkossa tehtyä valmiiksi suodatettuja näkymiä liittyvään dataan. Tätä uudistusta on jokainen ylläpitäjä kaivannut.

Sales Cloud

Sähköpostien automaattisen synkkauksen parannukset (Einstein Activity Capture)

Toiminnallisuuteen on tullut mahdollisuus vaikuttaa jälkikäteen sähköpostin ja tietueen väliseen linkitykseen. Esimerkiksi jos EAC on linkannut sähköpostin automaattisesti myyntimahdollisuuteen, mutta mielestäsi se kuuluisi linkittää vain kyseiseen asiakkaaseen, niin jatkossa voit manuaalisesti muuttaa tätä assosiointia Salesforcessa.

Lisäksi EAC osaa automaattisesti tunnistaa ja liputtaa sähköpostin sisällöstä, jos liidi eli sähköpostin lähettäjä, on sanonut jotain, joka vaikuttaa negatiivisesti kaupan etenemiseen.

Lightning-sähköpostipohjan parannukset

Salesforce on jo jokin aika sitten julkaissut uudet lightning-sähköpostipohjat ja graafisen editorin, jolla sähköpostipohjien luominen on entistä helpompaa ja visuaalisempaa. Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että Sales Cloudista pystyy kyseisiä pohjia käyttämällä lähettämään manuaalisia massaviestejä liideille, yhteyshenkilöille ja kampanjan osallistujille.  Editorin ominaisuuksia on paranneltu edelleen, eli editorin sivupalkkien leveyttä voi nyt säätää vapaasti ja sähköpostipohjan sisämarginaalien (padding) asetusta on entistä helpompi säätää.

Sales Cloud for Slack (Beta)

Slackiin on tullut beta-julkaisuna Sales Cloud -plugin, jonka avulla käyttäjät voivat luoda myyntimahdollisuudelle oman Slack-kanavansa ja päivittää mahdollisuuden tietoja suoraan Slackista. Beta-vaiheessa olevien toiminnallisuuksien saatavuudesta omassa ympäristössänne kannattaa kysyä Salesforce-edustajaltanne.

Service Cloud

Häiriöhallintaan(Incident Management) uudistuksia helpottamaan yhteistyötä eri osastojen välillä.

Helpota asiakaspalvelijoiden ja muiden osastojen välistä yhteistyötä Slack Swarmingilla. Voit luoda tapaukselta swarmingin ja samalla luoda kyseiselle tapaukselle Slack-kanavan, johon automaattisesti lisätään valitut henkilöt. Voitte jatkaa yhteistyötä tapauksen selvittämiseksi ja päivittää tietoja takaisin tapaukselle. 

Keskustele asiakkaidesi kanssa mobiili appissä tai verkkosivuilla.

Voit keskustella asiakkaiden kanssa heidän haluamallaan alustalla. Voit luoda aloitusviestejä määrittääksesi asiakkaan tarpeen ennen yhdistämistä asiakaspalvelijalle. Voit lisätä chatin esimerkiksi asiakasportaaliisi. Luo chat-botti jonka avulla asiakas voi esimerkiksi muuttaa sovittua tapaamisaikaa.

Field Service

Paranneltu aikataulutus ja optimointimoottori (Enhanced Scheduling and Optimization) nopeuttaa ja tehostaa palvelutapaamisten aikataulutusta

Palvelutapaamisten aikatauluksessa voidaan jo aikataulutettuja tapaamisia aikaistaa tai siirtää myöhemmäksi, jotta uusi tapaaminen mahtuu näiden väliin. 

Uutuutena on myös mahdollisuus valita erilaisia kulkuneuvoja, joille lasketaan matka-aika palvelutapaamisten välillä. Valittavina on viisi eri kulkuneuvoa: kävely, polkupyörä, auto, kevyt kuorma-auto ja raskas kuorma-auto. Lisäksi matkustustavalle voidaan myöntää lupa käyttää tietulleja tai merkitä se kuljettamaan vaarallisia-aineita.

Nyt voit asettaa arkipyhien lomapäivät Toiminta-ajoille (Operating Hours), mistä ne siirtyvät myös näkyville Gantt-näkymään. Tämä estää palvelutapaamisten aikataulutuksen esimerkiksi arkipyhäpäiväksi. Yksittäiselle palveluresurssille voidaan luoda työvuoro arkipyhäksi, mikä sallii palvelutapaamisten aikatauluttamisen. 

Appointment Assistantiin paljon uusia toiminnallisuuksia

Asiakkaat voivat allekirjoittaa palveluraportin omalla mobiililaitteellaan. 

Palvelutapaamisen jälkeen asiakkaalle voidaan lähettää palautekysely. Tuettavat työkalut palautteen antamiseen ovat Salesforce Surveys ja GetFeedBack. 

Maintenance Plan -objectin frequency -kenttä jää pois

Nykyiset Frequency ja Frequency type -kentät aloittavat vaiheittaisen eläköitymisen. Kannattaa varautua olemassa olevien Maintenance Planien muuttamista käyttämään Maintenance Work Ruleja. Lopullisesti kyseiset kentät häviävät käytöstä Winter ‘23 -päivityksessä. 

Pardot

Odotettuja päivityksiä laskeutumissivujen rakentajassa 

Lightning-laskeutumissivujen tärkeimmät päivitykset liittyvät Iframe-tuen lisäksi pienempiin rakentajan käyttöliittymäpäivityksiin; muun muassa taustakuvien käyttö rivien sisällä on mahdollistettu ja kuvien renderöintiä, rivitysasetuksia ja muotoilumahdollisuuksia parannettu. Raportointiominaisuuksista uusi Email Bounce -raportti mahdollistaa bouncejen tarkastelun yhdellä raportilla sekä listasähköpostiraportit ovat saaneet uusia lähetettävyyteen liittyviä kenttiä.

Ehdolliset Completion Actionit

Jatkossa Pardotin lomakkeiden ja lomakekäsittelijöiden Completion Actioneista voi tehdä ehdollisia. Yksittäinen lomaketäytöstä käynnistyvä automaatio voidaan jatkossa asettaa ehdolliseksi esimerkiksi prospektin tietyn kentän tietyn arvon perusteella. Näin ollen Completion Actioneita ei tarvitse jatkossa enää rajata ainoastaan sellaisiin, jotka saavat käynnistyä jokaisesta lomaketäytöstä. Toiminto tulee automaattisesti käyttöön kaikkiin Pardot Editioneihin.

Marketing Cloud

Journey Builderin Push-toimintoihin parannuksia

MobilePush-työkaluun voi nyt lähettää valmiita segmenttejä Customer Data Platformista (CDP). Journey Builderin käyttäjät voivat luoda segmenttejä perustuen useilta eri alustoilta kerättyyn käyttäytymis- sekä profiilidataan, tavoitteena toteuttaa paremmin kohdennettua ja personoitua Push, in-app sekä inbox -viestejä.

Jatkossa Journey Builder mahdollistaa myös Mobile App Entry ja Exit -toiminnot, joiden avulla käyttäjät voivat lisätä jäseniä Journey Builderiin suoraan mobiilisovelluksesta tai poistaa jäseniä Journey’sta perustuen mobiilisovelluksessa tapahtuneeseen toimintaan.

Einstein-uudistukset helpottavat viestinnän kohdentamista

Uusi What-If Analyzer mahdollistaa kontaktin sähköpostien sekä MobilePush-viestien saturaatiotason seuraavan 7 päivän ajalle. Tämä auttaa markkinoijia jatkossa kohdentamaan viestintää paremmin vain niille vastaanottajille, jotka eivät Einsteinin analyysien mukaan ole vaarassa vastaanottaa liian paljon viestintää. What-If Analyzer on siis parannusta jo käytössä olevaan Engagement Frequency -työkaluun.

Einstein Content Selectionissa uutena ominaisuutena on Local Weather -ominaisuus, joka osaa vastaanottajan sijainnissa olevan sään perusteella suositella sisältöä viesteissä. Käyttäjät määrittelevät itse säännöt sääolojen mukaan päätettäville sisällöille, minkä jälkeen Content Selection näyttää vastaanottajalle sääoloihin sopivaa sisältöä.

Salesforce Customer Data Platform

Käytä key qualifiers -toimintoa datan jaotteluun

Datalähteitä on monia, ja datan laatu voi vaihdella suuresti näiden välillä. On siis tärkeää pystyä erottelemaan samat datapisteet, esimerkiksi puhelinnumerot, lähteiden perusteella toisistaan. Key qualifiers -toiminnon avulla pystyt jatkossa erottelemaan saman kentän arvot toisistaan niiden lähteiden perusteella. Tällöin todennäköisesti ajantasaisin puhelinnumero ei näy samanarvoisena ulkoisen tietokannan vahvistamattoman tiedon kanssa.

Pidä Marketing Cloudin Business Unitien data erillään

Varsinkin suuryritykset käyttävät usein Marketing Cloudissa business unit -jaottelua eri liiketoimintoihin tai maantieteelliseen sijaintiin pohjautuen. Customer Data Platform pystyy jatkossa peilaamaan tätä jaottelua, jolloin ei tule riskiä, että asiakastiedot tai segmentit sekoittuisivat business unitien välillä.

Analysoi segmentin jäsenet uuden DMO:n avulla

Uusi segment member data model object (DMO) mahdollistaa suorat SQL-kyselyt, jotta voit käydä yksityiskohtaisemmin läpi, mistä henkilöistä kyseinen segmentti koostuu. Voit esimerkiksi tarkistaa, moniko segmentin jäsen on jo yrityksesi asiakas tai mikä on segmenttiin kuuluvien asiakkaiden keskiostoksen suuruus.

Experience Cloud

Lightning Web Runtime -teknologian käyttö laajenee

Salesforcen uusimman käyttöliittymäteknologian, LWR:n käyttömahdollisuudet Experience Cloud -sivustoilla laajenevat edelleen. Käyttäjän lokalisaatio on helpommin huomioitavissa, ja Flow Builder -työkalulla rakennetut työnkulut tulevat saataville myös LWR-pohjaisille sivustoille. 

Suurten käyttövolyymien sivustoihin suorituskykyparannuksia

Päivitys tuo suorituskykyparannuksia etenkin suurten käyttövolyymien sivuistoihin, esimerkiksi käyttäjien luomien tietueiden käsittely tehostuu ja ne voidaan jatkossa hoitaa erätallennuksina, jotta käyttökokemus ei hidastu suurtenkaan käyttäjämassojen toimien myötä.  

Analytics

CRM analytics for Slack -integraatio

Uudella integraatiolla CRM analytics saadaan yhdistettyä Slackin kanssa, jolloin voit etsiä ja jakaa CRM analytics insights- näkymiä suoraan Slackissa. Voit esimerkiksi jakaa kiinnostavia näkemyksiä tiimin jäsenille sekä notifikaatioiden ja tilausten avulla pysytte helposti ajan tasalla muutosten suhteen.

Einstein Discovery – ulkopuoliset ennustusmallit

Salesforcen ulkopuolelle rakennettujen koneoppimisen mallien tuottamat ennustukset on nyt mahdollista jakaa käyttäjille Lightning pages, Einstein Prediction Service ja Tableaun Einstein Discovery avulla. Nyt voit rakentaa omia yrityksellesi täysin kustomoituja malleja ja hyödyntää niiden tuloksia suoraan Salesforcessa. Uudet tuetut muodot ovat Python 3.7.4 ja Tensorflow 2.7.0.

Einstein Discovery – tunnista puolueellisuus

Moniluokkainen malli sisältää nyt puolueellisuuden tunnistamisen muuttujakohtaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että sinun ei tarvitse kouluttaa mallia kokonaan uusiksi, vaan voit kitkeä yksittäisen puolueellisen muuttujan pois. Tämä muutos auttaa parantaa moniluokkaisen mallin käyttämistä useammissa tapauksissa.

Platform

Flow – kaavojen käyttö ehdoissa

Salesforcen ilmoitus keskittyä automaatiotyökaluissa vain flow’hun näkyy muun muassa parempina migraatiotyökaluina, jotka auttavat siirtymistä vanhoista työkaluista. Keskeinen puute Record-triggered flow’ssa on ollut rajattu tapa määrittää milloin ko. flow käynnistyy. Nyt uutena ominaisuutena on mahdollisuus käyttää tuttuja kaavoja ehtojen määrittämisessä. Tämän ominaisuuden jälkeen ei ole juuri esteitä siirtää vanhat workflow rulet flow’hun. 

Screen Flow’ssa joukko parannuksia

Screen flow’ssa on ehostettu erityisesti asettelun osalta muun muassa tietokorttien näkymistä tuttuun sulkeutuvaan otsikkon (header), parannettu sarakejaottelua Osio-komponentin (Sections) kanssa ja tuotu kehittyneempi sidonnaiset valintaluettelot (dependant picklists) -toiminto. Ehdottomasti mielenkiintoisin, tosin vasta nyt pilottiin tuleva, ominaisuus on samassa näkymässä eri ruutukomponenttien välinen vuorovaikutus, mikä luo aivan uusia mahdollisuuksia rakentaa dynaamisia sovelluksia Screen flow’n avulla.

Call to action

Tilaa kuukausittainen uutiskirje!