Keräsimme tälle sivulle joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia Salesforcen Spring ’21 Releasesta.

Yleiset ominaisuudet

Näe vaivattomasti, mihin käyttäjien pääsy tietueisiin perustuu

Aina ei ole kovin helppoa selvittää, miksi jollakulla käyttäjällä on pääsy johonkin tietueeseen. Syynä voi olla esimerkiksi henkilön rooli, sijainti tai jokin muu peruste. Kesästä lähtien näiden tietojen selvittäminen helpottuu merkittävästi, sillä jatkossa tietueelta voi helposti tarkistaa, miksi käyttäjällä on pääsy tietoihin. Tämä ominaisuus on käytössä kaikilla tileillä, myyntimahdollisuuksilla, tapauksilla, kontakteilla liideillä ja kustomoiduilla objekteilla.

Aseta eräpäivä lupajoukoille

Oletko joskus toivonut voivasi myöntää jollekin Salesforce-käyttäjälle luvan vain tietyksi aikaa ilman, että sinun tarvitsee enää luvan myöntämisen jälkeen palata asiaan? Nyt se on mahdollista! Kesän releasen myötä lupajoukkoja voi hallinnoida helposti myös eräpäivien perusteella.

Seuraa aktiviisia lisenssejä

Lightning Usage -sovelluksessa on nyt uusi välilehti, jossa voi seurata aktiivisten, nimitettyjen ja vapaana olevien lisenssien määrää. Välilehden avulla voidaan seurata yhtä lailla käyttäjälisenssien lisäksi esimerkiksi lisäosalisenssien tilaa. Tämä ominaisuus on erittäin käyttökelpoinen silloin, kun haluat nopeasti nähdä organisaatiosi lisenssitilanteen ja arvioida, tarvitsetteko lisälisenssejä. Lighting Usage -sovellus on käytössä vain tuotantoympäristöissä ja on käytettävissä automaattisesti, kun olette ottaneet Summer 21 -päivityksen käyttöön.  

Sales Cloud

Pipeline Inspection -työkalu

Pipeline Inspection -työkalun avulla myyjä pystyy helposti tarkastelemaan, mitä muutoksia hänen (tai hänen tiiminsä) myyntiputkessa on tapahtunut. Työkalu näyttää tärkeimmät avainluvut, kuten avoinna olevat kaupat ja voitetut kaupat, mutta lisäksi myös esimerkiksi tulevaisuudesta nykyiselle kvartaalille siirtyneet kaupat. Perinteisesti juuri tällaisten muutosten havaitseminen myyntiputkessa on ollut hankalaa. Tämän lisäksi työkalu on interaktiivinen, eli mitä tahansa avainlukua klikkaamalla listanäkymä päivittyy dynaamisesti näyttämään vain kyseiset myyntimahdollisuudet.

Yritystietue osaksi kampanjaa

Aiemmin kampanjoihin on voinut lisätä vain yhteyshenkilöitä (Contact) ja liidejä, mutta nyt kampanjaan on mahdollista lisätä myös yrityksiä (Account) sekä kohdistaa niihin yrityskohtaisia markkinointiaktiviteetteja.

Einstein Lead Scoring

Tekoälyyn perustuvaa liidien pisteytystä on mahdollista konfiguroida entistä tarkemmin huomioimaan erilaisia segmenttejä. Esimerksi liidin lähdettä voidaan käyttää segmentointikriteerinä, jolloin messuilta saadut liidit voidaan pisteyttää eri mallilla kuin vaikkapa nettisivuilta tulleet liidit. Tämä parantaa ennusteen laatua entisestään.

LinkedIn Sales Navigator

Salesforce on kehittänyt LinkedIn’iä varten natiivisovelluksen, jonka avulla käyttäjä voi tarkastella ihmisten LinkedIn-profiileja suoraan yrityksen, yhteyshenkilön, liidin ja myyntimahdollisuuden perustietosivulla. Tämän lisäksi käyttäjä voi lähettää viestejä ja verkostoitumispyyntöjä suoraan Salesforcesta. Koska kyseessä on natiivi Lightning-komponentti, on sen lisääminen helppoa suoraan Lightning App Builderiltä.

Pardot

Paranna sähköpostien vaikuttavuutta Einsteinin avulla

Anna tekoälyn päättää, milloin on paras ajankohta lähettää sähköposteja. Einsteinin Sent Time Optimization -ominaisuus auttaa lähettämään prospekteille sähköposteja heidän kannaltaan parhaaseen mahdolliseen aikaan.

Kun olet ottanut Einsteinin käyttöön markkinoinnin setupista, ilmestyy “Einstein optimized” -painike uutiskirjeiden ja kampanjasähköpostien lähetysvalintasivulle. Kannattaa ottaa huomioon, että ominaisuus vaatii 72 tunnin ajalta dataa pystyäkseen valitsemaan parhaan mahdollisen ajankohdan viestien lähettämiselle.

Tämän jälkeen Einstein oppii koko ajan lisää ja kehittyy päivä päivältä tehokkaammaksi. 

Merkittävimpien asiakkaiden tunnistaminen tekoälyn avulla 

Kuinka mielenkiintoista olisikaan tunnistaa koko asiakaskunnasta ne asiakkaat, joista todennäköisimmin tulee parhaita asiakkaitasi tämän vuoden aikana?

Pardot Einstein kykenee nyt kertomaan sinulle esimerkiksi sen, mille asiakkaille on luotu myyntimahdollisuuksia seuraavalle puolelle vuodelle. Kätevää, eikö? Ala kontaktoida potentiaalisimpia asiakkaita, rentoudu ja odota luottavaisin mieli ennusteiden toteutumista.

Käännä Einstein Key Accounts Identification päälle Salesforcen asetuksista, minkä jälkeen Einstein Scoring -komponentin pitäisi ilmestyä asiakastietoihin ja alkaa kerätä dataa asiakkaiden arviointia varten.

Seuraa accountien aktiviteetteja kampanjatasolla

Aikaisemmin sinun on ollut mahdollista seurata liidien ja kontaktien aktiivisuutta kampanjoittain – nyt pystyt lisäämään accounteja suoraan kampanjoiden jäseniksi. Tämän uuden toiminnallisuuden avulla saat paremman näkymän markkinointitoimenpiteiden tuloksellisuuteen ja asiakkuuksien aktiivisuuteen. Voit rakentaa raportteja ja mittaristoja, joista näet asiakkuuksiisi parhaiten purevat kampanjat sekä asiakkuudet, jotka ovat kiinnostuneimpia sisällöistäsi.

Marketing Cloud

Kehittyneemmät Marketing Cloudin Datorama -raportit

Datorama Reports -työkalun kehittyneempi versio lisätään automaattisesti nyt kaikkiin corporate ja enterprise -tason lisensseihin sekä on saatavilla erillisenä lisäpalveluna myös pro-lisenssiin.

Uusia ominaisuuksia kehittyneessä versiossa ovat kustomoitavat datanäkymät sekä mittaristot, joita voi vapaasti konfiguroida omien liiketoimintatarpeiden pohjalta.

Käyttäjät voivat jatkossa myös rikastaa sähköpostien, tekstiviestin sekä asiakaspolkujen dataa kustomoiduilla KPI-mittareilla sekä ulkoisten datalähteiden datalla. Voit myös käyttää eri viestintäkanavien välisiä analytiikkatyökaluja valmiiksi tehdyillä ominaisuuksilla.

Uusi connector Datoraman ja Salesforce CDP:n välille

Voit nyt automaattisesti tuoda CDP:n tuottamaa demograafista dataa Datoramaan uuden connectorin avulla. Connectorin avulla voit harmonisoida CDP-datan markkinointipaketin kanssa saadaksesi aikaan entistä merkittävämpiä tuloksia.

Connector ei vaadi toimiakseen minkäänlaista koodausta, eli sen saa vaivattomasti käyttöön.

Salesforce CDP

Rakenna kustomoituja filttereitä asiakkaiden segmentointiin

Salesforce CDP tarjoaa mahdollisuuden luoda monipuolisia laskukaavoja, joilla voit segmentoida asiakkaasi entistä tehokkaammin erilaisiin kohderyhmiin. Voit esimerkiksi summata kaikki kuukauden sisään tehdyt ostokset yhteen ja käyttää tätä kriteerinä aktiivisten VIP-asiakkaiden tunnistamiselle. Passiivisille asiakkaille voit rakentaa aktiivisuuteen perustuvat filtterit, joiden pohjalta saat entistä paremman otteen asiakkaiden aktivointiin.

Valitse automaattisesti asiakkaalle sopivin viestintäkanava flow’n aikana

Haluatko maksimoida viestiesi tavoittavuuden? Salesforce CDP:n uusi toiminnallisuus mahdollistaa sen, että voit valita kumpaa priorisoidaan viestintäkanavana asiakkaalle: sähköpostia vai tekstiviestiä. Jos koet, että viestisi välittyy parhaiten tekstiviestinä, voit asettaa sen prioriteetiksi ja sähköpostin toissijaiseksi.

Datan päivittyminen reaaliajassa

Pidä kätesi aina asiakkaan pulssilla ja reagoi salamannopeasti muutoksiin. Salesforce CDP:n datavirrat, segmentit ja aktivoinnit päivittyvät jatkossa reaaliajassa aina, kun niitä koskevaa dataa päivitetään. Tämä tarkoittaa, että raportit ja flow’t päivittyvät aina välittömästi silloin, kun asiakkuuksissa tapahtuu muutoksia.

Service Cloud

Työvuorojen suunnittelu

Työkuorman ennustaminen on uusi tärkeä toiminto Salesforcen Service Cloud -tuotteeseen. Se käyttää tekoälyä ja asiakaspalvelun tapahtumista kertynyttä dataa ennustamaan tulevaa työkuormaa ja tarvittavaa henkilöstöä. Mikäli data sen mahdollistaa, ennusteilla voidaan tunnistaa asiakaspalvelijoiden määrälliset vaatimukset aikavyöhykkeillä tai asiakaspalvelijoiden taitovaatimukset, kuten kielitaito- tai tuoteosaamisvaatimukset.

Kun työkuorma on ennustettu, seuraava uusi toiminto ottaa ennusteen ja auttaa sen avulla tekemään työvuorojen suunnittelua. Suunnittelutoiminto näyttää aiemmin suunnitellut työvuorot ja asettaa kuvaajaan rinnalle tekoälyn laskeman ennusteen, jonka avulla työvuoroja voidaan säätää vastaamaan paremmin tulevia tarpeita.

Työvuorojen suunnittelutoiminto on maksullinen lisäpalvelu.

Einstein-tapausten viimeistely

Tapausten luokittelu tekoälyn avulla on jo aiemmin ollut mahdollista, mutta tätä täydennetään nyt tapausten viimeistelytoiminnolla, joka ehdottaa chatin keskusteluiden pohjalta luodulle tapaukselle luokittelut, jotta asiakaspalvelijan tehtäväksi jää vain luokitteluiden vahvistaminen.

Field Service

Työsuunnitelmat

Työsuunnitelma-toiminnon avulla voi tehdä työsuunnitelmamalleja, jotka sisältävät työvaiheita. Mallit ovat esimerkiksi tietyn tuotteen määräaikaishuollon kuvauksia ja mallin vaiheet huollossa tyypillisesti suoritettavia tehtäviä. Kun työnjohto suunnittelee kenttähuollon työmääräyksiä, voidaan työmääräyksiin kytkeä niihin sopivia malleja, jolloin kenttähuollolle tulee suoritettavaksi malliin määritellyt työvaiheet.

Suositellut osat työmääräyksille

Einsteinin suosittelutoiminnolla voi rakentaa työmääräyksille malleja, joiden pohjalta tekoäly osaa suositella työmääräykselle sopivia osia. Esimerkiksi tuotteen määräaikaishuollossa tarvitaan tietynlaisia osia ja vikakeikoilla toisenlaisia. Tekoäly vertaa keikalla käytettyjä osia ennusteeseen ja osaa ajan myötä tarkentaa ennustemalliaan.

Experience Cloud

Uusi mallipohja räätälöityjen sivustojen toteutukseen

Uuden Lightning Web Runtime (LWR) -alustan tarjoama mukautettava malli tarjoaa nopean sivujen suorituskyvyn ja parantaa kehittäjien tehokkuutta. Uusi “Build Your Own” -pohja sisältää vain tärkeimmät sivut ja muutaman valmiin komponentin. Se sopii toteutuksiin, joissa käyttöliittymä konfiguroidaan kokonaan, eikä Salesforcen valmiita komponentteja tarvita ja kun tavoitteena on luoda pikselintarkka ja nopea käyttäjäkokemus.

Parannettu tyylien käyttö sivustoilla

LWR-sivustojen tyylien käyttöä on myös helpotettu. Sivustoilla käytettävän väripaletin voi luoda valitun perusvärin pohjalta, fonttien tyylejä ja kokoa voi muokata helpommin sekä komponenttien välistä tilaa voi kontrolloida sivuston teemavalikon kautta. Siellä määriteltyjä tyylejä voi myös nyt käyttää suoraan omissa Lightning-verkkokomponenteissa (LWC) viittaamalla niihin –dxp-alkuliitteellä.

Tuki Internet Explorer 11:lle päättyi

Internet Explorer 11 -selaimella ei enää pääse Experience Cloudiin, koska selaimen tuki on päättynyt. Mikäli käyttäjä yrittää navigoida Experience Cloud -sivustolle vanhentuneella selaimella, näytetään hänelle viesti, ettei kyseistä selainta enää tueta.

Analytics

Raportit ja mittaristot

Kenttien päivitys suoraan raportilta (Beta). Kun Salesforcen tiedot kaipaavat päivitystä, niin päivitykset ja muokkaukset objektien tietoihin on nyt mahdollista tehdä suoraan raportilta eli enää ei ole tarpeen palata alkuperäiseen objektitietueeseen. Raportin sisäisellä muokkauksella voi päivittää tietyntyyppisiä teksti-, numero- ja valintaruutukenttiä poistumatta raportilta. Esimerkiksi myyjät voivat päivittää myyntimahdollisuuksien rahalliset arvot yhdestä näkymästä.

Automaattinen kenttien lisäys kustomoiduille raporteille. Uusien mukautettujen kenttien lisääminen raportteihin voi viedä aikaa. Automaattisen lisäyksen avulla kaikki Salesforce-objektiin lisätyt uudet mukautetut kentät voidaan lisätä automaattisesti kaikkiin kyseiseen objektiin pohjautuviin mukautettuihin raporttityyppeihin. Uutta mukautettua raporttia luodessa kaikki uudet custom-kentät ovat siis valittavana raportille. Huom. automaattinen lisäys ei koske kenttiä, jotka lisätään osana paketteja.

Kuvien lataaminen mittaristoista. Mittaristoista voidaan ladata helposti kuvatiedosto (PNG) omalle tietokoneelle esimerkiksi esityksiin käytettäväksi. 

Tableau CRM (Einstein Analytics)

Datan jalostaminen ja muokkaus. Dataa jalostettaessa reseptien (Data Recipes) avulla voidaan nyt olemassa olevien kaavojen lisäksi hyödyntää entistä älykkäämpiä kaavoja. Datan valmistelu ja muokkaus myös onnistuu vapaammin, kun edelliset muokkaukset voidaan helposti kumota reseptiä päivitettäessä ja palata edellisiin reseptiversioihin. Lisäksi jalostetut tiedot voidaan nyt siirtää suoraan reseptistä Salesforce-ympäristöön Salesforce Output -liittimen avulla. 

Valmiit sovellus- ja mittaristopohjat. Uudet valmiit sovellus- ja mittaristopohjat auttavat luomaan datasta entistä nopeammin arvoa ja näkemyksiä tuottavia visualisointeja. Uudet pohjat auttavat esimerkiksi media-alan ja viestinnän toimijoita luomaan näkemyksiä liiketoiminnan tilasta tai alan asiakaspalvelijoita optimoimaan asiakaskokemusta. Lisäksi useampi päivitys Revenue Operations -pohjiin tuo entistä enemmän tarkkuutta ennusteisiin, päätöksentekoon ja myynnin hallintaan.

Analytiikkasovellusten ja mittaristojen rakentaminen. Mittaristojen rakentaminen onnistuu entistä nopeammin, kun kopioiden tekeminen olemassa olevista widgeteistä tulee päivityksen myötä mahdolliseksi. Esimerkiksi yksittäisen kuvaajan tekoa ei siis tarvitse aloittaa alusta, kun olemassa olevia widgettejä voidaan hyödyntää pohjalla. Mittaristojen tyyliä voidaan myös muokata entistä paremmin uusilla tekstinmuotoiluvaihtoehdoilla. Myöskään kehitystyökaluja (Developer Tools) ei enää tarvita uusia sovellustemplateja luotaessa Analytics Studiossa.

Einstein Discovery. 

  • Uudistettu raporttien Einstein Discovery (Einstein Data Insights) auttaa käyttäjää näkemään, mikä Discoveryn tekemässä analyysissä on muuttunut raporttien ajon välillä, jolloin tärkeisiin muutoksiin on helpompi kiinnittää huomiota. 
  • Koneoppimiseen pohjautuvien ennusteiden läpinäkyvyyttä voidaan nyt parantaa malleista kertovien korttien avulla, jotka auttavat käyttäjää ymmärtämään, mihin dataan eri ennusteet pohjautuvat, eli mitä dataa ennustemallien rakentamisessa on hyödynnetty. Lisäksi mallikortteihin voidaan dokumentoida tärkeitä mallin käyttötarkoitukseen liittyviä ohjeita ja tietoja. 
  • Puuttuvat arvot datassa haittaavat usein ennusteiden tekemistä ja tekevät malleista epätarkkoja. Nyt Einstein Discovery osaa tarvittaessa korvata puuttuvat numeeriset arvot uusilla toisesta osajoukosta johdetuilla arvoilla automaattisesti.
  • Uuden releasen myötä Einstein Discovery kykenee myös ymmärtämään paremmin sanojen eri kirjoitusasuja ja kirjoitusvirheitä, jolloin ne voidaan kategorisoida oikein, luomatta ylimääräisiä kategorioita eri kirjoitusasuille. 

Salesforce Data Pipelines. Salesforce Data Pipelines auttaa rikastamaan Salesforcen tietoja ulkopuolisen datan avulla. Voit esimerkiksi yhdistää tuotteeseen liittyviä asiakkaiden Google-arvosteluja Salesforcen asiakasdataan ja viedä tämän tiedon Account-objektille Lightning-komponentin avulla. Näin myyjät saavat paremman käsityksen siitä, mitä asiakkaat ajattelevat tuotteestasi.

Tableau CRM kaikille. Uusi entistä intuitiivisempi Tableau CRM -kotisivu antaa mahdollisuuden muokata sivua käyttäjän mieltymysten mukaan.

Analytics Mobiilisovellus. Uusi versio mahdollistaa entistä ketterämmän siirtymisen mittaristojen ja tietueiden välillä sekä auttaa pureutumaan mittaristojen dataan vähemmillä klikkauksilla. Päivitä Tableau CRM -mobiilisovellus versioon 12.2 (iOS & Android). 

Platform

Monivaiheinen tunnistautuminen pakolliseksi helmikuussa 2022

Monivaiheinen tunnistautuminen (Multifactor Authentication, MFA) tulee pakolliseksi Salesforceen kirjautuessa helmikuussa 2022. Tämä vaatimus koskee yrityksen sisäisiä käyttäjiä.

Myös kertakirjautumista (Single Sign On, SSO) käytettäessä on tehtävä kaksivaiheinen tunnistautuminen. Tämä muutos sisältyy jatkossa Salesforcen sopimusehtoihin. Monivaiheinen tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että käyttäjän pitää antaa vähintään kaksi todentamista sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Tähän muutokseen kannattaa valmistautua jo hyvissä ajoin etukäteen, koska pelkkä käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuva kirjautuminen ei enää jatkossa riitä.

Summer ‘21 releasessa monivaiheisen tunnistautumisen käyttöönoton tueksi tulee avustava sovellus, joka kuvaa suositellun polun suunnittelusta pilotointiin ja koko organisaation käyttöönottoon.

Suunnittelu kannattaa aloittaa viimeistään syksyllä, koska monivaiheinen tunnistautuminen on oltava käytössä helmikuussa 2022. Vaihtoehtoja tähän ovat esimerkiksi Salesforcen oma puhelimeen asennettava Authenticator-sovellus tai yrityksen identiteetti- ja autorisointiratkaisun, kuten Active Directoryn kautta tehtävä monivaiheinen tunnistautuminen.

Parannuksia pikatoimintoihin (Quick Actions) 

Lightning-verkkokomponentteja (LWC) voi jatkossa käyttää suoraan tietuesivuilla olevissa pikatoiminnoissa. Lightning-verkkokomponentteja voi lisätä näihin pikatoimintoihin kahdella tavalla: 

  1. Popup-ikkunassa näkyvä komponentti (Screen action), joka mahdollistaa räätälöidyt käyttöliittymät ja monimutkaisempien päivitysten tekemisen kuin mihin tavalliset pikatoiminnot tai ruutukulut pystyvät (Screen Flow). 
  2. Ilman käyttöliittymää ajettava komponentti (Headless action), jolloin komponentti tekee päivitykset suoraan yhdellä klikkauksella taustalla.

Itsetehdyt pikatoiminnot on tuotu myös valittaviksi listanäkymiin, jotka näyttävät viimeksi tarkastellut tietueet. Aiemmin niissä on näkynyt vain vakiotoiminnot.

Kulkujen (Flow) uudet toiminnot

Ruutukulkujen (Screen Flow) käyttöliittymätyökaluja on kehitetty monelta osin. Yksi näkyvimmistä uudistuksista on monen sarakkeen tukeminen ruuduilla. Tämä mahdollistaa tietojen esittämisen tiiviimmin ja selkeämmin. Sarakkeiden määrä ja leveys asetetaan osioittain. 

Sarakkeita voi olla useita kappaleita ja niiden leveydet voidaan määritellä halutulla tavalla 1/12-osissa. Mobiilinäkymässä tiedot näytetään edelleen yhdessä sarakkeessa.

Ruutukulkuihin on tehty myös muita parannuksia. Valintalistojen pakollisuuden voi asettaa ja tarkistaa aiempaa helpommin. Valintajoukoille voi määrittää oletusarvon mistä tahansa kulun tiedosta, eikä sitä varten tarvitse enää tehdä erillistä konfigurointia. Tietueen kenttiä voi myös valita suoraan ruudulle, jolloin kentän nimi, ohjeteksti ja arvot tulevat suoraan kentän määrityksestä. Tämä toiminto on tarjolla Beta-versiona. 

Tietueiden käynnistämiin kulkuihin (Record Triggered Flow) on nyt mahdollista tehdä helpommin ehtoja, jotka tarkistavat, onko tietue muuttunut. ISCHANGED-funktio on suoraan tuettu kuluissa, eikä kentän nykyistä arvoa tarvitse enää verrata aiempaan arvoon. Lisäksi tietyeen kenttiä voi päivittää suoraan tietuidenpäivitys-toiminnolla ilman useamman askeleen konfigurointia.

Call to action

Tilaa kuukausittainen uutiskirje!