Keräsimme tälle sivulle joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia Salesforcen Spring ’22 Releasesta.

Yleiset ominaisuudet

Microsoft Teams -integraatio

Microsoft Teamsin ja Salesforcen saa nyt natiivisti yhdistettyä toisiinsa. Toiminto mahdollistaa tietueiden tuomisen Teamsiin ja niiden näkymisen esimerkiksi myyjälle kokouksen aikana. Jos käytössäsi on myös Quip, myös dokumentit ovat näkyvissä kokouksen aikana.

Näe objektin käyttämät flowt yhdestä paikasta

Turhauttaako sinua järjestelmän pääkäyttäjänä puuttuva kokonaiskuva siitä, mitkä flow’t vaikuttavat mihinkin objektiin? Flow Trigger Explorer näyttää kaikki objektiin liittyvät tietueiden triggeröimät flow’t, mikä auttaa hahmottamaan kokonaisuutta ja riippuvuuksia eri automaatioiden välillä. 

Sales Cloud

Pipeline Inspection

Jo aiemmin julkaistu Pipeline Inspection -työkalu on saanut joitakin uusia päivityksiä, ja samalla on muutenkin hyvä muistuttaa tämän hyödyllisen ominaisuuden olemassaolosta. Pipeline Inspection kuuluu Unlimited Editioniin vakiona ja Enterprise Editioniin se on ostettavissa lisäosana. 

Pipeline Inspection tarjoaa nimensä mukaisesti hyvät työkalut myyntiputkessa olevien kauppojen tarkasteluun kokonaisuutena. Samasta näkymästä näkee esimerkiksi sen, jos kauppa on jäljessä arvioidusta sulkeutumispäivämäärästä sekä sen, kuinka kauan edellisestä aktiviteetista on kyseisen kaupan kohdalla kulunut.

Näiden lisäksi työkalu nostaa esille muutokset avainkentissä, kuten sulkeutusmipäivämäärässä ja kaupan summassa.

Toinen äärimmäisen hyödyllinen ominaisuus on myyntiputkien muutosten tarkastelu graafisessa Flow-näkymässä. Käytännössä sillä voi analysoida, mikä oli myyntiputken arvo esimerkiksi kvartaalin alussa suhteessa loppuun sekä syitä muutoksille. Käytännössä voitetut ja hävityt kaupat, uudet kaupat ja tulevaisuuteen siirtyneet kaupat muuttavat myyntiputken kokoa, mutta pelkkää myyntiputken nykytilaa tarkastelemalla tätä muutosta on käytännössä mahdotonta nähdä.

Einstein Activity Capture -toiminto sähköpostien synkkaukseen

Toiminto sähköpostien ja kalenterien automaattiseen synkkaamiseen Outlookista ja Gmailista Salesforceen on saanut uusi ominaisuuksia. Toiminnossa on nyt entistä paremmat filtterit, joiden avulla saa yksityiset tapaamiset filtteröityä pois, kuten myös auto-reply -sähköpostit ja muut viestit, jotka Einstein tulkitsee sensitiivistä dataa sisältäviksi. Myös ensimmäisen synkkauksen aikaikkunaa, joka on vakiona puolen vuoden mittainen, voi säätää lyhyemmäksi.

Slack-integraatio

Sales Cloudin Slack-integraatio tulee pilottiin valikoiduille asiakkaille. Sen avulla myyjät voivat päivittää Sales Cloudissa olevia myyntimahdollisuuksia ja muita olennaisia tietoja suoraan Slackista. Edellytyksenä on, että yrityksellä on Slack jo käytössä.

Pardot

Lightning Email Builderilla tehtyjen sähköpostien käyttömahdollisuudet laajenevat

Nyt voit käyttää uudella Lightning Email Builderilla tehtyjä sähköpostipohjia entistä laajemmin automaatioissa. Klikkaamalla pohjan Activate for Automation -painiketta pohjat ovat käytettävissä Engagement Studion automaatiokuluissa, Completion Actioneissa ja Automation Rules -automaatioissa. 

Uusia ominaisuuksia laskeutumissivuille

Pardot-päivitys tuo paljon uusia ominaisuuksia laskeutumissivujen eli ländereiden toiminnallisuuksiin. Päivityksen myötä sivujen lomakkeiden muotoilu on monipuolisempaa ja helpompaa. Voit sisällyttää sivuille skriptejä esimerkiksi analytiikkaa tukemaan, ja näyttävien sivujen luonti on entistä kätevämpää muun muassa valmiiden sivuasettelujen avulla. 

Pardot Classic -käyttöliittymän poistuminen lähenee

Pardotin Classic -käyttöliittymä ei ole ollut mukana uusissa ympäristöissä viime vuoden lopulta lähtien. Se poistuu käytöstä myös aiemmin käyttöönotetuista ympäristöistä lokakuuhun 2022 mennessä. Ellet ole vielä ottanut käyttöösi Pardotin uutta Lightning-käyttöliittymää ja sen mahdollistamia uusia sähköpostin ja laskeutumissivujen rakennustyökaluja, kannattaa käyttöönottoa alkaa suunnitella viimeistään nyt!

Marketing Cloud

Uusi julkaisusykli linjassa Salesforcen yleisen julkaisusyklin kanssa

Vuodesta 2022 eteenpäin Marketing Cloudin uudet kevään, kesän ja syksyn toiminnallisuudet julkaistaan samassa aikataulussa kuin Salesforcen muutkin toiminnallisuudet, mikä helpottaa toimintojen käyttöönottoa.

MFA nyt päällä kaikissa Marketing Cloud -tileissä

Kaikille elokuun 2020 jälkeen luoduille Marketing Cloud -tileille on automaattisesti kytketty MFA-kirjautuminen päälle. Helmikuun ensimmäisestä päivästä alkaen kaikki Marketing Cloud -tilit ja käyttäjät ovat sopimuksellisesti velvoitettuja ottamaan MFA-kirjautumisen käyttöön.

Datorama Reports saa uusia näkymiä ja mittaustapoja

Datorama Reportsin raportointinäkymät päivittyvät. Jatkossa raportoinnin mahdollisuuksiin kuuluu myös jaottelu sähköpostien toiminnasta laitetyypeittäin sekä mahdollisuus vertailla avaus- ja klikkausmääriä keskenään. Päivitys koskee kaikkia Datorama-lisenssejä, ja Adavanced-version käyttäjät voivat muokata mittaristonäkymiään uusilla raportointityökaluilla.

Salesforce CDP

Seuraa ja hyödynnä tunnistamattomien sivuvierailijoiden dataa anonyymeillä profiileilla

CDP:n päätarkoitus on kytkeä yhteen moninaista dataa eri lähteistä, muovata se hyödynnettävään muotoon ja aktivoida data eri toimenpiteisiin, esimerkiksi email- ja sms-kampanjoihin tai verkkosivun personointiin. Salesforce CDP:n päivityksen myötä tunnistettuihin henkilöihin kytketty data ja anonyymi data on eritelty omiksi profiileiksi. Tämän myötä markkinoijana sinun on helpompi seurata ja hyödyntää myyntisuppilon alkupäässä olevien asiakkaiden dataa muun muassa display- ja some-mainonnan parempaa kohdentamista varten.

Kasvata asiakasymmärrystä Insight Builderilla

Salesforce CDP:n päivityksen myötä Insight Builder -työkalu kehittyy monipuolisemmaksi. Jatkossa markkinoija pystyy itsenäisesti tuottamaan monimutkaisia metriikoita asiakaskäyttäytymisen pohjalta ilman SQL-osaamista. Hyvä esimerkki voisi olla verkkosivuaktiivisuuden ja ostokäyttäytymisdatan yhdistäminen yhdeksi aktiivisuusindeksiksi kullekin asiakkaalle. Insight Builderin tuotoksia voit hyödyntää suoraan segmentoinnissa, Marketing Cloudin Journey Builderissa tai Datorama- ja Tableau-raporteissa.

Uudistettu kotisivu ja käyttöliittymä helpottavat käyttöönotossa

Päivityksen myötä Salesforce on helpottanut merkittävästi CDP:n käyttöönottoa ohjatuilla poluilla, selkeämmällä käyttöliittymällä ja kotisivulle lisätyillä ohjeilla. Järjestelmä auttaa sinua markkinoijana kehittämään datastrategiaa, muodostamaan yhdistetyn datamallin, rikastamaan asiakasdataa sekä hyödyntämään moninaista asiakasdataa monikanavaisesti. Kaikkiin on olemassa konkreettiset opasteet, jotka ohjaavat sinut askel askeleelta kohti päämäärää.

Service Cloud

Työvuorosuunnittelun uudistukset

Työvuorosuunnitteluun on tullut paljon uudistuksia, mutta merkittävimmät liittyvät ennustamiseen. Eri yhteydenottokanavien yhteydenottojen määrän ennustukset voi tehdä nyt 52 viikon päähän tulevaisuuteen aiemman 12 viikon sijaan. Samoin palvelutasojen varmistamiseen ja työvoiman tarpeeseen liittyvät ennusteet ulottuvat nyt 52 viikon päähän.

Häiriönhallinnan uudistukset

Häiriönhallinnassa (Incident management) voi käyttää esimääriteltyjä tehtäviä. Jos esimerkiksi palvelimen uudelleenkäynnistäminen etähallinnan avulla olisi esimääritelty tehtävä, niin kun häiriötilanne luokitellaan palvelimen yhteysviaksi, voi häiriönhallinta automaattisesti lisätä tämän tehtävän kuvauksen vaiheineen osaksi tikettiä.

Paranna asiakaspalvelun laatua kuuntelutoiminnon avulla

Jos puhelut reititetään OmniChannelin kautta, niin asiakaspalvelun esihenkilöt voivat kuunnella Omni Supervisor -toiminnossa asiakaspalvelijan ja asiakkaan välistä keskustelua. Asiakaspalvelija saa omaan näyttöönsä tiedon, että esihenkilö on liittynyt kuuntelemaan puhelua.

Käytä puhelutallenteita koulutustarkoituksessa tai tee laadunvarmistusta tallenteilta

Nyt ylläpitäjä voi jakaa puhelutallenteet siten, että kaikki asiakaspalvelijat voivat kuunnella puhelutallenteita. Asiakaspalvelu voi hyödyntää tätä kokoamalla hyviä mallipuheluita koulutusmateriaaliksi.

Einstein Bottien rakentaminen on nyt helpompaa

Keskustelubottien rakentaminen on uudistettu siten, että rakentaja voi jo rakennusvaiheessa nähdä, minkälaisia päätöksiä botti tekee ja mitä se keskustelee ilman, että rakentaja käy välillä esikatselutilassa.

Field Service

Palvelukäyntien yhdistäminen yksinkertaistaa kenttähuollon työtä

Palvelukäyntien (Service Appointments) yhdistäminen helpottaa kenttähuollon toimintaa. Jos samalla henkilöllä on peräkkäisiä käyntejä samaan tai läheisiin kohteisiin, ne voi nyt yhdistää toisiinsa. Huoltohenkilö voi kuitata nämä käynnit mobiililaitteellaan yhdellä kertaa.

Tietoturvamuutoksia kenttähuollon henkilöiden sijainnin seurantaan

Kenttähuollon päälliköt voivat seurata kentällä olevien Field Service -sovellusta käyttävien työntekijöiden sijaintia omasta hallintanäkymästään. Nyt tietoturvaa on uudistettu ja järjestelmässä voi tarkemmin määrittää, kuka ja millä tarkkuudella voi seurata sijainteja.

Experience Cloud

Vanhojen sivustojen arkistointi

Vanhoja Experience Cloud -sivuja voi nyt arkistoida. Kun sivu on arkistoitu, se ei enää ole edes järjestelmän ylläpitäjien käytettävissä. Aiemmin sivustoja ei pystynyt arkistoimaan, vaan ainoastaan deaktivoimaan, ja tällöin järjestelmän ylläpitäjät pääsivät edelleen sivustolle. Arkistoidun sivuston voi uudelleenaktivoida ja palauttaa käyttöön tarvittaessa. Sivustojen arkistointi tekee ylläpidosta selkeämpää, kun kehityksessä olevat ja arkistoidut sivustot on helppo erottaa toisistaan. Tämän ominaisuuden aktivointi edellyttää yhteydenottoa Salesforcen tukeen.

Asiakaskäyttäjien omistamien tietojen jakosäännöt

Asiakaskäyttäjien omistamat tietueet voi ottaa mukaan kriteeripohjaisten jakosääntöjen määrittelyyn. Tämä muutos koskee seuraavien lisenssityyppien omistamia tietuieita:  External Apps, Customer Community, High Volume Customer Portal ja Authenticated Website. Jakosääntöjen luonnissa voi tarvittaessa valita, haluaako ottaa mukaan näiden käyttäjien omistamat tietueet jakosäännössä vaiko ei. Tämän muutoksen myötä on helpompi määritellä, mitkä tietueet käyttäjät näkevät.

Parannuksia ja muutoksia vierailijakäyttäjien oikeuksiin

Vierailijakäyttäjät ovat käyttäjiä, jotka eivät ole vielä kirjautuneet sivustolle tai joilla ei ole käyttäjätunnuksia ja jotka käyttävät julkisesti saatavia sivuja. Vierailijakäyttäjien oikeuksiin on tehty muutoksia, jotka parantavat tietoturvaa. Jatkossa vierailijakäyttäjän profiilissa ei voi valita muokkaus-, poisto- tai näytä/muokkaa kaikkia tietueita -oikeuksia. Vierailijakäyttäjät voivat siis ainoastaan katsoa tietoja tai luoda uusia tietueita. Tämä muutos pakotetaan Winter ‘23 releasessa, joten muutokset kannattaa tehdä jo nyt etukäteen.

Myös tuotteiden osalta vierailijakäyttäjät eivät oletuksena näe tuotteita, vaikka ne olisi jaettu muille ulkoisille asiakas- tai kumppanikäyttäjille. Jatkossa tuotteille on määriteltävä jakosäännöt, joilla valitut kriteerit täyttävät tuotteet jaetaan vierailijakäyttäjille. Tämä muutos pakotetaan Summer ‘22 releasessa, joten muutos on tehtävä ennen sitä.

Analytics

Raportit ja mittaristot

Löydä helposti paras mahdollinen raporttityyppi uudelle raportille. Raporttia luodessa näet helposti viimeksi käytetyt raportit sekä eri raporttityyppien sisältämät kentät ja objektit. Voit myös hallita raporttityyppien määrää piilottamalla ylimääräiset raporttityypit, jotta valinnasta tulee helpompaa.

Ota ominaisuus käyttöön seuraavalla tavalla: Määritykset, Pikahaku, Raportit ja mittaristot, valitse Raporttien ja mittaristojen asetukset ja Ota käyttöön suositellut raporttityypit.

Vastaavasti voit nyt muokata useampaa kenttää suoraan raportilla. Esimerkiksi myyntimahdollisuuksien arvon tai statuksen päivittäminen onnistuu nopeasti raportilta avaamatta yksittäisiä myyntimahdollisuuksia erikseen.

 

Muokattavien kenttien oikealla puolella näkyy kynäkuvake. 

Raporttien suoramuokkauksen saat käyttöön seuraavalla tavalla: Määritykset, Pikahaku, Raportit ja mittaristot, valitse Raporttien ja mittaristojen asetukset, Ota raporteissa suoramuokkaus käyttöön (vain Lightning Experience). Tämä ominaisuus on vielä beta-vaiheessa.

Tableau CRM

Päivitykset koskevat Tableau CRM:ää, joka on saatavilla Developer Editionissa ja lisämaksusta Enterprise-, Performance- ja Unlimited-versioissa.

Uusi release sisältää useita hyödyllisiä Tableau CRM:n päivityksiä, kuten parannellut liitännät ulkopuolisiin tietolähteisiin, mukaan lukien mahdollisuus tuoda dataa valmiin liitännän avulla Hubspotista. 

Analysoi esimerkiksi markkinointikampanjan vaikutusta myyntiin yhdistämällä Hubspotin markkinointitiedot Salesforcen ostotietoihin Tableau CRM:n Data Prep -reseptin avulla ja rakentamalla sitten visuaalinen mittaristo nähdäksesi kampanjoiden vaikutuksen myyntiin.

Voit myös viedä dataa Tableau CRM:stä Microsoftin Azure Data Lake -tuotteeseen Data Prep -reseptin avulla. Liitännän avulla tiedot viedään .csv-tiedostoina Azure Data Lakeen. 

Ota Azure Data Lake -liitäntä käyttöön Määritysten (Setup) Analytiikka-sivulta. Tämän jälkeen luo yhteys Analytics Studion Data Manager Connect -välilehdellä. Saat myös Hubspot-liitännän luotua Data Manager Connect -välilehdeltä. 

Lisäksi Data Prep -reseptien Discovery Predict -muunnos (Transformation) tukee nyt Einstein Discoveryn moniluokkaisia ​​malleja, jotka ennustavat todennäköisimmän tuloksen maksimissaan 10 mahdollisen vaihtoehdon joukosta. Jos esimerkiksi tarjoat viittä eri tukisopimusta, voit hyödyntää toiminnallisuutta ennustaaksesi minkä tukisopimuksen uusi asiakas todennäköisimmin ostaa. 

Yksi uusista kiinnostavista ominaisuuksista on myös kehittynyt sentimenttianalyysi (positiivinen, neutraali, negatiivinen -tunne) jonka voit myös tehdä Data Prep -reseptin avulla. Saat sentimentin desimaaliarvona viisiasteisella asteikolla. Voit hyödyntää toiminnallisuutta esimerkiksi asiakkaidesi kyselylomakkeiden vastausten analysoinnissa laskemalla keskimääräisen asiakkaiden kokeman tunteen käytetyn tuotteen tai palvelun mukaan. 

Jos haluat sentimentin desimaalilukuna, valitse Data Prep -reseptissäsi Transform, Detect Sentiment, (1) More Options, (2) Valitse Output Type -kohdassa Measure. Lisäksi Einstein arvioi nyt myös sitä, kuinka luotettavana sentimenttianalyysin tuloksia voi pitää. 

Tableau CRM:n Dashboard Designer on päivittynyt uudella widgetillä. Toistin-widget (Repeater Widget) auttaa monistamaan kerran tehtyä widgettiä Tableau CRM -hallintapaneelissa (Dashboard). Toistin-widgetit perustuvat kyselyn (Query) riveihin, joten luot vain yhden mukautetun ryhmittelyn widgetin sisältämästä tekstistä, numeroista, kaavioista sekä kuvista ja monistat sen, jolloin widgetissä näytettävät tiedot muuttuvat rivin mukaan.

Voit esimerkiksi käyttää toistin-widgetiä luodaksesi myyntiedustajien tulostaulun, jossa näkyy edustajan nimi, alue ja tulotavoite. Esimerkki kuvattuna alla.

Platform

Monivaiheinen tunnistautuminen muuttui pakolliseksi 1.2.2022

Monivaiheinen tunnistautuminen (Multifactor Authentication, MFA) tuli pakolliseksi Salesforceen kirjautuessa helmikuun alussa. Monivaiheinen tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että käyttäjän pitää antaa vähintään kaksi todentamista sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Vaatimus monivaiheisesta tunnistautumisesta koskee kaikkia yrityksen sisäisiä käyttäjiä, jotka kirjautuvat käyttöliittymän kautta. Rajapintakirjautumiset, muiden teknisten käyttäjien käyttöliittymäkirjaumiset (esimerkiksi robottiautomaatiot) sekä kumppani- ja asiakaskäyttäjien kirjautumiset eivät ole vaatimuksen piirissä. Voit tarkastaa, että monivaiheinen tunnistautuminen on toteutettu vaatimusten mukaisesti Salesforcen sivuilla olevasta tarkistuslistasta: https://security.salesforce.com/mfa-requirement-check

Flow-parannukset

Kulkuihin (Flow) on tullut jälleen useita parannuksia Spring ‘22 releasessa. Eri kulkujen suoritusjärjestyksen saman objektin sisällä voi nyt määritellä vapaasti. Tämä mahdollistaa pienempien ja helposti ylläpidettävien kulkujen luonnin niin, että niiden suoritusjärjestystä voi kontrolloida. Aiemmin esimerkiksi Process Builder -automaatioiden osalta suositus on ollut tehdä vain yksi kulku objektia kohden, mutta tämän muutoksen myötä kulkuja voi jakaa pienempiin osiin.

Muita parannuksia ovat muun muassa pikatoiminnot sähköpostin lähettämiseen ja kulun käynnistäneen tietueen päivittämiseen, automaattinen asettelu kulkujen toteutuksessa, alakulkujen avaaminen suoraan kulkujen muokkausnäkymästä sekä käännösmahdollisuus näyttökulkujen navigointipainikkeisiin. Nämä muutokset nopeuttavat kulkujen luontia ja tekevät ylläpidosta helpompaa.

Työkulkusääntöjen muutos Flow:ksi

Salesforce suosittelee kaikkien konfiguroinnilla tehtävien automaatioiden toteuttamista kulkuina (Flow). Uusia työkulkuja (workflow rules) ja process builder -automaatioita ei enää suositella toteuttamaan. Osana tätä muutosta uusi työkulkujen migraatiotyökalu on julkaistu. Se luo automaattisesti työkulkujen perusteella vastaavat Flow-automaatiot, minkä jälkeen vanhat työkulut voi poistaa. Tämä työkalu on käytettävissä beta-versiona.

Call to action

Tilaa kuukausittainen uutiskirje!