Salesforce Spring ’21 Releasen uusia ominaisuuksia

Keräsimme joukon mielestämme mielenkiintoisia uusia ominaisuuksia Salesforcen Spring ’21 Releasesta.

Lataa tästä koko Biit Fiid Spring ’21 Release PDF:nä

Yleiset ominaisuudet

Google Chrome suojaa käyttäjiä epäluotettavilta latauksilta

Google Chromen tuleva päivitys estää http-tiedostojen kuvien, asiakirjojen ja pdf:ien lataukset https-sivustoilta. Tämä saattaa vaikuttaa loppukäyttäjien kykyyn käyttää yhdistelmäsisältöä, joka on käynnistetty Salesforcen suojatuilta sivuilta. Mukautettu sisältö kannattaa testata ja tarkistaa, että se toimitetaan suojatulla https-isännällä. 

Löydä nopeasti kumppani-käyttäjät tietueen omistajaa vaihtaessa

Jos haluat vaihtaa tietueen omistajan kumppani-käyttäjään, se onnistuu nykyään helposti filtteriä käyttämällä. Tämä ominaisuus on saatavilla kaikille. 

Tietueiden manuaalinen jakaminen

Classic-käyttöliittymästä tutuksi tullut tietueen manuaalinen jakaminen on nyt mahdollista myös Lightningissa. Tietueille voi lisätä Share-napin, jonka kautta yksittäisiä tietueita voi jakaa myös niille käyttäjille, jotka eivät ole näkyvyyssääntöjen mukaan saaneet oikeutta tietueeseen. 

Lightning Flow on nyt Salesforce Flow

Nimen lisäksi flow’n kautta tehtävät automaatiot monipuolistuvat ja parantuvat. Prior value -toiminto mahdollistuu, flow tukee myös aikaperusteisesti tapahtuvia toimintoja ja flow’n loppukäyttäjälle näkyvä visuaalisuus tukee useita sarakkeita ja osioita.

Sales Cloud

Einstein Opportunity Scoring

Einstein Opportunity Scoring on tekoälytoiminto, joka pisteyttää myyntimahdollisuuksien houkuttelevuutta myyjälle asteikolla 0-100. Kyseinen toiminto on jo hetken aikaa ollut osa Sales Cloud -lisenssiä, eli sen voi ottaa käyttöön ilman lisäkustannuksia. Tekoäly kuitenkin vaatii toimiakseen riittävästi historiatietoa olemassa olevista myyntimahdollisuuksista, mikä voi olla haaste erityisesti pienemmissä yrityksissä.

Tämä ongelma voidaan kuitenkin jatkossa kiertää Salesforcen globaalilla datamallilla, joka käytännössä on muista Salesforce-ympäristöistä kerättyä täysin anonymisoitua, mutta riittävän samankaltaista historiatietoa myyntimahdollisuuksista, jolloin kuka vain voi alkaa käyttää pisteytystä. Kun asiakkaan ympäristössä on riittävästi omaa aineistoa, vähintään 200 voitettua ja hävittyä mahdollisuutta kahden vuoden ajalta, siirtyy pisteytys automaattisesti käyttämään asiakkaan omaa dataa.

Mahdollisuuden tuotteet (Opportunity Products)

Opportunity Product -objektiin on jatkossa mahdollista tehdä lookup-tyylinen relaatio mistä tahansa standardi- tai custom-objektista. Tämä mahdollistaa entistä rikkaamman tietomallin, jolloin myyjä voi esimerkiksi erikseen merkitä jokaiselle myyntimahdollisuuden tuoteriville useamman toimituslokaation.

Yritys kampanjan jäseneksi (Beta)

Yrityksiä (Account) voi jatkossa lisätä kampanjalle samalla tavalla kuin liidejä ja yhteyshenkilöitä. Kyseessä on kuitenkin Beta-testausvaiheessa oleva ominaisuus, joka ei ole vielä virallisen tuen piirissä.

Lightning-sähköpostipohjat osaksi automaatioita

Lightning-sähköpostipohjia voi vihdoin käyttää Process Builder-, Flow- ja Approval Process -automaatioiden kanssa sekä perinteisissä sähköpostinotifikaatioissa. Aiemmin tämä oli mahdollista vain Classic-sähköpostipohjien kanssa, jotka jäävät ominaisuuksiltaan selvästi jälkeen Lightning-pohjista. Nyt siis viimeistään kannattaa siirtyä käyttämään Lightning-pohjia.

Pardot

Pardot-kirjautumisen poistuminen

Suora kirjautuminen Pardot-tunnuksilla päättyi helmikuun 15. päivänä, joten jatkossa kirjautuminen on mahdollista vain Salesforce-tunnuksilla. Mikäli esimerkiksi mainostoimistokumppaneilla on ollut käytössään suoria Pardot-kirjautumistunnuksia, voidaan nämä korvata jatkossa luomalla Salesforceen käyttäjiä lisenssityypillä Identity, jolloin Pardotiin voidaan näillä tunnuksilla kirjautua Pardotin sivujen kautta käyttämällä Salesforcea vain autentikointiin. Nämä tunnukset eivät siis kuluta tavallisia Salesforce-lisenssejä, ja niitä on lisätty kaikkiin Pardotia käyttäviin ympäristöihin 100 kappaletta veloituksetta. 

Ensimmäisen vs. Kolmannen osapuolen evästeet 

Pardot seuraa verkkosivuliikennettä asettamalla vierailijoiden selaimiin evästeen, joka on aiemmin ollut tyypiltään ns kolmannen osapuolen eväste, jota on isännöity Pardotin palvelimelta. Nyt selaimet ovat kuitenkin käyttäjien yksityisyyden turvaamiseksi alkaneet oletuksena estää nämä kolmannen osapuolen evästeet. Selaimista Safari estää jo nämä kolmannen osapuolen evästeet, ja Chrome seuraa kohta perässä. Pardotiin onkin tullut mahdollisuus käyttää ns. ensimmäisen osapuolen evästeitä, eli seuranta tapahtuu asiakkaan ympäristöstä ohjautuen siten, että eväste näyttää vierailijalle olevan verkkosivuston kanssa samalta toimialueelta. Uusi toiminnallisuus kannattaa ottaa viipymättä käyttöön, jotta vierailujen seuranta toimii katkotta. Myös muut sisällön uudelleenohjaukset ja esimerkiksi laskeutumissivustot kannattaa määritellä tämän ns. Vanity tai Tracking Domainin kautta, etteivät mahdolliset mainostenblokkaajat estä käyttäjää näitä käyttämästä.

Kampanjoiden kloonaaminen liittyvien tietueiden kera

Kampanjat on nyt mahdollista kloonata kaikkiin niihin liittyvien tietueiden kera. Tämä helpottaa uuden kampanjan luomista merkittävästi silloin kun pohjaksi halutaan ottaa jokin vanha kampanja. Vanhasta kampanjasta saa jatkossa helposti mukaan samanlaiset uudelleenohjaukset, laskeutumissivustot ja muut vastaavat elementit.

Service Cloud

Suositellut artikkelit

Salesforcen tekoälyratkaisu Einstein osaa suositella Knowledgen artikkeleita nyt seuraavilla kielillä: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, portugali, espanja. Kun asiakaspalvelu avaa tapauksen, näyttää suosittelukomponentti artikkeleita sekä tapauksen avainsanojen että artikkeleiden tapauskytkentöjen perusteella. Kun jokin suositeltu artikkeli on hyödyllinen tapauksen hoidon kannalta, kannattaa asiakaspalvelun kytkeä se tapaukseen, jotta tekoäly nostaa sen jatkossa ylemmäksi suosittelulistalla.

Työvuorosuunnittelu

Kenttähuollon työvuorosuunnittelussa voidaan nyt tehdä työvuorokuvioita, joiden avulla yhden tai useamman työntekijän työvuoro voidaan nopeasti kirjata järjestelmään. Esimerkiksi öisin tapahtuvaa huoltotyötä varten voidaan tehdä työvuorokuvio (malli), jota käytetään aina näiden töiden suunnittelussa. 

Tuotepalvelukampanjat

Tuotepalvelukampanja on uusi toiminto, jonka avulla voi luoda ja seurata tuotteisiin liittyviä kampanjoita, kuten esimerkiksi laitteistojen ohjelmapäivityksiä. Jos palvelutiimin ylläpitämien laitteiden ohjelmistoon on julkaistu kriittinen päivitys, joka pitäisi asentaa mahdollisimman nopeasti, voidaan luoda kampanja ja tehdä sen alle työmääräykset kaikkien ylläpidettävien laitteistojen päivittämiseksi. Kampanja toimii työlistana, josta poimitaan päivitystehtävät ja joka päivittyy sitä mukaa, kun ohjelmapäivityksiä tehdään ja työmääräyksiä suljetaan.

Huoltosuunnitelmat

Huoltosuunnitelmia voi nyt tarkentaa huoltotöiden säännöillä, joiden avulla yksittäisille laitteille voi tehdä esimerkiksi poikkeavia määräaikaishuoltosuunnitelmia tai lisähuoltoja. Aiemmin poikkeaville laitteille on pitänyt tehdä omat huoltosuunnitelmansa. Nyt enimmäkseen samaa huoltosuunnitelmaa noudattavat laitteet voi liittää samaan suunnitelmaan sekä tehdä poikkeuksille omat lisäsääntönsä.

Huoltosuunnitelmiin voi nyt liittää muualta Salesforcesta tuttuja muistiinpanoja huomautukset-toiminnolla (Notes).

Community Cloud

Terminologia muuttuu

Kerroimme jo viime Fiidissä, että Community Cloudin nimi on vaihtunut Experience Cloudiksi. Jos ette löydä jotain vanhaan Community Cloudiin liittyvää tuttua asiaa, on kyse todennäköisesti siitä, että sama asia löytyy nyt eri nimellä.

Myös käyttöliittymä on muuttunut sen verran, että jatkossa omiin sivuihin pääsee käsiksi kirjoittamalla hakukenttään Digital Experiences. Jos kuitenkin erehdyt vanhasta muistista etsimään Communityä, niin Salesforce osaa automaattisesti tarjota sinulle tätä oikeaa vaihtoehtoa.

Analytics

Einstein Analyticsin uusi nimi on Tableau CRM

Einstein Analyticsilla on uusi nimi: Tableau CRM. Kaikki aikaisemmat toiminnallisuudet pysyvät samoina, mutta tuote jatkaa nyt uudella nimellä. Nimenvaihto liittyy siihen, että datan visualisointiin erikoistunut Tableau liittyi Salesforce-perheeseen.

Luo datajoukoista CSV-tiedostoja Data Prep Output Nodella

Tallenna Data Prep Output Node -toiminnallisuudella Tableau CRM:ssä valmistelemasi data CSV-tiedostoksi. Tämä mahdollistaa Tableau CRM:ssä yhdistetyn, puhdistetun ja parannellun datan viemisen ulkoisiin järjestelmiin esimerkiksi analysointia ja tallentamista varten.

Tehosta raporttien luomista valitsemalla monta kenttää saman aikaisesti

Raporttien luominen tulee nopeutumaan entisestään, sillä nyt voit valita monta kenttää samanaikaisesti ja raahata ne raportin kolumneihin Lighting Report Builderillä. Tämän lisäksi voit lisätä tai poistaa kolumneja raportilla ja esikatsella tulosta ilman viivettä.

Platform

Monivaiheinen tunnistautuminen pakolliseksi ensi vuonna

Monivaiheinen tunnistautuminen (Multifactor Authentication, MFA) tulee pakolliseksi Salesforceen kirjautuessa helmikuussa 2022. Tämä vaatimus koskee yrityksen omia käyttäjiä sekä Partner Community -käyttäjiä. Myös kertakirjautuminen (Single Sign On, SSO) täyttää vaatimuksen. Tähän muutokseen kannattaa valmistautua jo hyvissä ajoin etukäteen, koska pelkkä käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuva kirjautuminen ei enää jatkossa riitä.

Monivaiheinen tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että käyttäjän pitää antaa vähintään kaksi todentamista sisäänkirjautumisen yhteydessä. Monivaiheinen tunnistautuminen parantaa sisäänkirjautumisen tietoturvaa merkittävästi, koska esimerkiksi pelkän salasanan tietäminen ei mahdollista kirjautumista.

Salesforcen oma puhelimeen asennettava Authenticator-sovellus on helposti käyttöön otettava ratkaisu monivaiheisen tunnistautumisen toteuttamiseen. Muita vaihtoehtoja ovat kertakirjautuminen yrityksen identiteetti- ja autorisointiratkaisun kuten Active Directoryn kautta sekä ulkopuoliset ratkaisut monivaiheiseen tunnistautumiseen, kuten tietyin aikavälein uuden koodin generoivat laitteet.

Lightning-sivujen suorituskyvyn analysointia parannettu

Lightning-sivujen suorituskyvyn analysointi on nyt mahdollista sekä selain- että mobiiliversion sivujen osalta. Analyysi näyttää uusina ominaisuuksina arvion siitä, kuinka kauan sivun lataaminen kestää ja kuinka paljon sivulla olevat komponentit vievät latausaikaa. Jos esimerkiksi jonkin objektin tietuenäkymä vaikuttaa hitaalta, tämä työkalu auttaa löytämään kehityskohdat. Suorituskyvyn analyysi on nähtävissä Lightning-sivun muokkausnäkymässä Lightning App Builderissa.

Salesforce Functions (Beta-versio)

Vuoden 2019 Dreamforcessa julkaistu Salesforce Functions tulee saataville Beta-versiona Spring ‘21 releasen myötä. Se mahdollistaa monimutkaisten ja aikaa vievien operaatioiden ajamisen Salesforcen ulkopuolella käyttäen JavaScript-koodia tai TypeTypeScript-koodia. Koodi ajetaan uudessa Salesforce Functions -pilvessä, joka on teknisesti toteutettu Amazon Web Services -palvelun päälle. Se on valmiiksi integroitu ympäristö, johon tehtyä logiikkaa voi kutsua suoraan Salesforcen Apex-kooodista ja esimerkiksi autentikointi ja skaalaus hoituvat automaattisesti eikä palvelimia tarvitse erikseen asentaa ja ylläpitää pilvessä. Palvelun tarkka hinnoittelu on vielä julkaisematta.

Call to action

Tilaa kuukausittainen uutiskirje!