Referenssimme

BiiT on vuodesta 2007 lähtien toteuttanut yli 300 Salesforce-projektia yli 100 asiakasyritykselle. Tässä muutama esimerkki asiakasprojekteistamme. 

rocla

Referenssi Rocla

BiiT Control™ tehoa ja läpinäkyvyyttä Salesforce-käyttäjätukeen

Rocla on vuonna 1942 perustettu suomalainen pörssiyhtiö. Rocla kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varastotrukkeja ja automaattitrukkijärjestelmiä sekä niiden elinkaarenaikaisia ylläpitopalveluita ja tietovirtoja. Rocla on alansa rohkeimpia uudistamaan tuotteita, palveluja ja toimintaansa.

Roclan automaattitrukkiyksikön CRM-järjestelmäksi valittiin Salesforce.com jo vuonna 2003. Järjestelmän käyttöönotto tehtiin nopeasti, ilman ulkopuolista kumppania. Vuosien kuluessa tapahtui muutoksia sekä liiketoiminnassa että sisäisissä resursseissa. Oli tärkeää varmistaa asiakastiedon tehokas hallinnointi, hyödyntäminen ja jatkuva kehitys, joten Rocla päätti tehostaa jo olemassa olevan Salesforce.com-järjestelmänsä käyttöä myynnin ja huoltotoiminnan työkaluna. Tätä tavoitetta tukemaan Rocla valitsi kumppanikseen BiiT Oy:n ja tammikuussa 2009 otettiin käyttöön BiiT Control™ -pääkäyttäjäpalvelu.

Roclan valitsema palvelutuote kattaa Salesforce.com CRM -järjestelmän tuen, pääkäyttäjäpalvelun, käyttäjätuen ja jatkuvan järjestelmäkehityksen. Pääkäyttäjäpalvelun lisäksi BiiT Oy on toimittanut Roclalle erillisiä projekteja, joiden avulla Saleforce.com on tuotu entistäkin lähemmäs käyttäjiä ja liiketoiminnan alati muuttuneita tarpeita.

Salesforce.com CRM -työkalulla Roclan automaattitrukkiyksikkö on hakenut tehoa ja läpinäkyvyyttä myyntiin. ”Päätimme panostaa Salesforce.com-järjestelmän kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan avulla, koska haluamme keskittää resurssimme oman myyntimme kasvattamiseen, emmekä Salesforce.com-järjestelmäkehitykseen. BiiT Oy:n valitsimme muiden toimittajien joukosta avuksemme, koska heidän otteensa on asiantunteva, reipas ja joustava”, toteaa Aliisa Isopoussu (Operatiivinen johtaja, Rocla Solutions Oy).

”Roclalle tuotettu pääkäyttäjäpalvelu varmistaa, että Salesforce.com-järjestelmä pysyy ajan tasalla ja vastaa aidosti liiketoiminnan tarpeita. Järjestelmä helpottaa nopean ja kattavan asiakastiedon hyödyntämisessä dynaamisessa liiketoimintaympäristössä. Roclan palvelutoimittajuus on ollut meille mieluisa kokemus, koska Salesforce.com:n pitkäaikaisena käyttäjänä heillä on selvä näkemys siitä, mihin halutaan mennä ja ymmärrystä ottaa ulkopuolinen palveluntarjoaja auttamaan käytännön toteutusta”, BiiT Oy:n Partner Ikla Puustinen toteaa.


Lisätietoja antavat:

Rocla Oy
Aliisa Isopoussu, Operatiivinen johtaja - Rocla Solutions, tel. +358 40 833 4343

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

componenta

Componenta Success Story

Componenta on merkittävä eurooppalainen valuratkaisujen toimittaja. Olemme läsnä tärkeimmillä markkina-alueilla ja toimitamme asiakkaillemme ratkaisuja suunnittelusta komponentteihin.Toimintamme perustuu asiakkaiden toimialan tuntemukseen ja vahvaan suunnittelu-, valu- ja koneistusosaamiseen sekä Componentan arvoihin ja kestävään kehitykseen.

Haaste:

 • Kaikki asiakkuuksiin liittyvä tieto oli hajallaan.
 • Asiakastietojen keskittäminen ja asiakaslähtöinen toiminta vaati kehittämistä.
 • Myynnin suoritustehossa havaittiin parannuspotentiaalia.
 • Läpinäkyvyydessä oli puutteita – myyntijohto oli vailla täsmäasetta, jolla johtaa myyntiä.
 • Myyntiprosessissa havaittiin tehottomuutta, eikä toiminta ollut yhtenäistä.
 • Myyntiputken seurannassa oli haasteita.


Ratkaisu:

 • Ensimmäisessä vaiheessa kokonaisvaltainen implementointi kaikille myyjille, myynnin tuelle sekä johdolle.
 • Toisessa vaiheessa suunnitteluun otettiin mukaan koko käyttäjäkunta tarjousprosessin laadun parantamiseksi.
 • Kaikille omat mittaristot henkilökohtaisen suoritustason mittaamiseksi.

Tulos:

 • 360°-näkymä koko organisaatioon toi erinomaiset edellytykset toiminnan seurantaan.
 • Ennustettavuus myynnissä parani huomattavasti.
 • Myyjien välisen seurannan reaaliaikaisuus paransi myynnin painopistealueiden kehittämistä.

Lisätietoja

Pauli Honkkila
Manager, Sales Process Development
Componenta Oyj
+358 50 354 7858

Juho Ikonen
Account Executive
BiiT Oy
+358 43 824 2290

inspecta

Inspecta Success Story

Inspecta on Pohjois-Euroopan johtava tarkastus-, testaus-, sertifiointi-, konsultointi- ja koulutusalan palveluyritys. Yrityksen oimipisteet kattavat seitsemän maata: Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Latvian, Viron ja Liettuan, ja inspectalaisia on yli 1400. Vuotuinen liikevaihto Inspectan palveluliiketoiminnalla on 150 M €.

Haaste:

 • Inspectan organisaatiosta puuttui myynnin työkalu, jolla hallitaan kaikki asiakkuudet sekä niihin liittyvät aktiviteetit.
 • Toiminta oli siiloutunut ja informaation kulku myyntiorganisaatiossa oli puutteellista.
 • Kokonaiskuva asiakkuuksista oli puutteellinen.
 • Resurssien kohdentaminen asiakkuuksien kannattavuuden mukaan oli hankalaa.

Ratkaisu:

 • SalesCloud-implementointi koko päällikkötasolle.
 • Laajat käyttäjäoikeudet tarkastella asiakkuuksiin liittyvää dataa läpi organisaation.
 • Kustoimoidut mittaristot ja raportit niin päällikkö- kuin johtotasolle, jotka antavat reaaliaikaista dataa esimerkiksi tarjouskannasta ja sopimustilanteesta.

Tulos:

 • Lisääntynyt läpinäkyvyys myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.
 • Parempi asiakkuuksien kokonaiskuva ja sitä kautta tarkempi näkemys lisämyyntimahdollisuuksista.
 • Enemmän ja parempilaatuista asiakastietoa kaikkien saatavilla.
 • Parempi asiakaspalvelun taso ja tyytyväisemmät asiakkaat.

Lisätietoja

Ville Välikangas
Business Intelligence Manager
Inspecta Group
+358 50 436 4605

Juho Ikonen
Account Executive
BiiT Oy
+358 43 824 2290

citycon

Citycon Success Story

Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Yhtiö luo puitteet menestyvälle kaupankäynnille. Cityconin kauppapaikat palvelevat sekä kuluttajia että vähittäiskauppaa. Yhtiö ottaa huomioon ympäristön edun ja kauppapaikkojensa lähialueiden hyvinvoinnin. Citycon omistaa 36 kauppakeskusta ja 41 muuta liikekiinteistöä, minkä lisäksi yhtiö johtaa ja kehittää kahta kauppakeskusta Suomessa omistamatta sitä itse. Yhtiön omistamista kauppakeskuksista 23 sijaitsee Suomessa, 9 Ruotsissa, 4 Baltiassa ja 1 Tanskassa.  Citycon Oyj:n osake on noteerattu Helsingin pörssissä.

Haasteet:

 • Organisaatio on maantieteellisesti hajallaan.
 • Tiimirakenteen hajautettu malli teki kommunikaatiosta haasteellista.
 • Organisaatiossa oli paljon hiljaista tietoa asiakkuuksiin liittyen.
 • Ajantasainen ja keskitetty asiakastietokanta puuttui.
 • Asiakkuustietojen siirtäminen ja jatkuvuuden takaaminen muutostilanteissa sekä henkilöstövaihdoksissa oli haasteellista.

 

Ratkaisu:
 • Toteutettiin SalesCloud-implementointi kaikille vuokrausliiketoiminnan parissa työskenteleville.
 • Rakennettiin 100%:n läpinäkyvyys toimintaan kaikille käyttäjille yksinkertaisen käyttäjäoikeusmallin kautta.
 • Tehtiin kauppakeskuskohtaiset Dashboardit, jotka antavat nopeasti reaaliaikaisen kuvan toiminnan tilasta.


Tulokset:
 • Sisäinen kommunikaatio parani huomattavasti.
 • Organisaatiossa on enemmän ja laadukkaampaa asiakkuustietoa kaikkien käytettävissä.
 • Aiemmin hiljainen asiakkuustieto on nyt paremmin kaikkien käyttäjien saatavilla.
 • Raportointi automatisoitui ja nopeutui.

Lisätietoja:

Anni Tenhunen
Retail Relations Manager
Citycon Oyj
+358 40 725 6005

Pekka Huttunen
Business Development Manager
Citycon Oyj
+358 40 704 3509

Juho Ikonen
Account Executive
BiiT Oy
+358 43 824 2290

simetrongroup

Simetron Group Success Story

Simetron Group on vuonna 1997 perustettu autojen maahantuontiin erikoistunut yritysryhmä. Simetronin edustamia automerkkejä ovat Dacia, Hyundai, Isuzu, Renault ja Suzuki. Simetron Group on vuodesta 2008 lähtien kuulunut perinteikkääseen ja kansainväliseen Bassadone Automotive Groupiin, joka on vuonna 1904 perustettu autoalan perheyritys ja toimii useiden eri merkkien maahantuojana ja vähittäismyyjänä mm. Espanjassa, Englannissa ja Gibraltarilla. 

Haaste:

 • Simetronin asiakastieto oli siiloutunut useisiin eri lähteisiin.
 • Kokonaiskuvan muodostaminen asiakkaista oli haastavaa ja jopa mahdotonta, koska asiakkaisiin liittyi monia eri viranomaisrekistereitä ja tietolähteitä.
 • Simetronin tavoitteena on viestiä ja kommunikoida systemaattisesti asiakkaiden kanssa.
Ratkaisut:
 • Haasteisiin vastattiin rakentamalla CRM-konsepti, joka on ketterä ja taipuu moniin käyttötarkoituksiin.
 • BiiT implementoi Simetronille SalesCloud-palvelun kuluttaja-asiakkaille (Person Accounts).
 • Kokonaisuus sisältää useita integraatiota erilaisiin taustajärjestelmiin. Osa integraatioista on reaaliaikaisia ja osa puolestaan perustuu ajastettuihin eräajoihin.
 • Järjestelmien välille rakennettiin kehittynyt ja monipuolinen logiikka tiedon rikastuttamiseksi ja ajan tasalla pitämiseksi.
 • Salesforce integroitiin APSIS-työkaluun massasähköpostien lähettämiseksi ja postitusten analysoimiseksi.
 • Hyundai Kaista -portaalikonsepti rakennettiin Salesforcen alustalle.

Tulokset:

 • Salesforce-implementoinnilla saavutettiin “yksi totuus” asiakkaista.
 • Kohdennettu henkilökohtainen asiakasviestintä mahdollistettiin automaation ja integraatioiden avulla.
 • Läpinäkyvyys kuluttaja-asiakkaisiin ja heidän omistamiin ajoneuvoihin parani huomattavasti.
 • Simetronille tuli aiempaa parempi mahdollisuus kehittää asiakaspalvelua.
 • Hanke mahdollisti ns. sosiaalisien profiilien luonnin asiakkaista, mikä parantaa entisestään asiakassuhteita ja niiden hallintaa.


Lisätietoja:

Sami Takaneva
Asiakassuhdepäällikkö
Simetron Group
+358 50 3800 758


Juho Ikonen
Account Executive
BiiT Oy
+358 43 824 2290

shell

Referenssi Shell

Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
cocacola

Referenssi Coca-Cola

Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
nesteoil

Referenssi Neste Oil

Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
bentley

Referenssi Bentley

Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
gm

Referenssi GM

Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
ge

Referenssi GE

Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
bmw

Referenssi BMW

Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
Proin varius lectus ut urna semper egestas. Pellentesque nisl tellus, lobortis vel ornare at, placerat eu tortor. Aliquam sit amet augue varius, vulputate quam in, vulputate nunc. Maecenas at libero non quam iaculis rutrum. Donec ut augue vitae velit molestie posuere a eget justo. Sed vel sem vel orci tristique accumsan. Donec consequat nunc sodales dolor congue hendrerit. Proin ornare, lorem a elementum commodo, risus purus cursus neque, vel condimentum velit ante sed neque. Proin arcu enim, consectetur a tincidunt tristique, posuere ullamcorper quam. Etiam sed iaculis est. Aenean eu dictum risus. Nam pretium consectetur elit a porta. Fusce mattis arcu nec leo iaculis, et pretium nisi laoreet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Suspendisse et vehicula metus. Proin id arcu eu elit suscipit placerat ut vitae justo.
inspecta

Inspecta Success Story

Inspecta on Pohjois-Euroopan johtava tarkastus-, testaus-, sertifiointi-, konsultointi- ja koulutusalan palveluyritys. Yrityksen oimipisteet kattavat seitsemän maata: Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Latvian, Viron ja Liettuan, ja inspectalaisia on yli 1400. Vuotuinen liikevaihto Inspectan palveluliiketoiminnalla on 150 M €.

Haaste:

 • Inspectan organisaatiosta puuttui myynnin työkalu, jolla hallitaan kaikki asiakkuudet sekä niihin liittyvät aktiviteetit.
 • Toiminta oli siiloutunut ja informaation kulku myyntiorganisaatiossa oli puutteellista.
 • Kokonaiskuva asiakkuuksista oli puutteellinen.
 • Resurssien kohdentaminen asiakkuuksien kannattavuuden mukaan oli hankalaa.

Ratkaisu:

 • SalesCloud-implementointi koko päällikkötasolle.
 • Laajat käyttäjäoikeudet tarkastella asiakkuuksiin liittyvää dataa läpi organisaation.
 • Kustoimoidut mittaristot ja raportit niin päällikkö- kuin johtotasolle, jotka antavat reaaliaikaista dataa esimerkiksi tarjouskannasta ja sopimustilanteesta.

Tulos:

 • Lisääntynyt läpinäkyvyys myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.
 • Parempi asiakkuuksien kokonaiskuva ja sitä kautta tarkempi näkemys lisämyyntimahdollisuuksista.
 • Enemmän ja parempilaatuista asiakastietoa kaikkien saatavilla.
 • Parempi asiakaspalvelun taso ja tyytyväisemmät asiakkaat.

Lisätietoja

Ville Välikangas
Business Intelligence Manager
Inspecta Group
+358 50 436 4605

Juho Ikonen
Account Executive
BiiT Oy
+358 43 824 2290

Referenssi Rocla

rocla

Referenssi Rocla

BiiT Control™ tehoa ja läpinäkyvyyttä Salesforce-käyttäjätukeen

Rocla on vuonna 1942 perustettu suomalainen pörssiyhtiö. Rocla kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varastotrukkeja ja automaattitrukkijärjestelmiä sekä niiden elinkaarenaikaisia ylläpitopalveluita ja tietovirtoja. Rocla on alansa rohkeimpia uudistamaan tuotteita, palveluja ja toimintaansa.

Roclan automaattitrukkiyksikön CRM-järjestelmäksi valittiin Salesforce.com jo vuonna 2003. Järjestelmän käyttöönotto tehtiin nopeasti, ilman ulkopuolista kumppania. Vuosien kuluessa tapahtui muutoksia sekä liiketoiminnassa että sisäisissä resursseissa. Oli tärkeää varmistaa asiakastiedon tehokas hallinnointi, hyödyntäminen ja jatkuva kehitys, joten Rocla päätti tehostaa jo olemassa olevan Salesforce.com-järjestelmänsä käyttöä myynnin ja huoltotoiminnan työkaluna. Tätä tavoitetta tukemaan Rocla valitsi kumppanikseen BiiT Oy:n ja tammikuussa 2009 otettiin käyttöön BiiT Control™ -pääkäyttäjäpalvelu.

Roclan valitsema palvelutuote kattaa Salesforce.com CRM -järjestelmän tuen, pääkäyttäjäpalvelun, käyttäjätuen ja jatkuvan järjestelmäkehityksen. Pääkäyttäjäpalvelun lisäksi BiiT Oy on toimittanut Roclalle erillisiä projekteja, joiden avulla Saleforce.com on tuotu entistäkin lähemmäs käyttäjiä ja liiketoiminnan alati muuttuneita tarpeita.

Salesforce.com CRM -työkalulla Roclan automaattitrukkiyksikkö on hakenut tehoa ja läpinäkyvyyttä myyntiin. ”Päätimme panostaa Salesforce.com-järjestelmän kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan avulla, koska haluamme keskittää resurssimme oman myyntimme kasvattamiseen, emmekä Salesforce.com-järjestelmäkehitykseen. BiiT Oy:n valitsimme muiden toimittajien joukosta avuksemme, koska heidän otteensa on asiantunteva, reipas ja joustava”, toteaa Aliisa Isopoussu (Operatiivinen johtaja, Rocla Solutions Oy).

”Roclalle tuotettu pääkäyttäjäpalvelu varmistaa, että Salesforce.com-järjestelmä pysyy ajan tasalla ja vastaa aidosti liiketoiminnan tarpeita. Järjestelmä helpottaa nopean ja kattavan asiakastiedon hyödyntämisessä dynaamisessa liiketoimintaympäristössä. Roclan palvelutoimittajuus on ollut meille mieluisa kokemus, koska Salesforce.com:n pitkäaikaisena käyttäjänä heillä on selvä näkemys siitä, mihin halutaan mennä ja ymmärrystä ottaa ulkopuolinen palveluntarjoaja auttamaan käytännön toteutusta”, BiiT Oy:n Partner Ikla Puustinen toteaa.


Lisätietoja antavat:

Rocla Oy
Aliisa Isopoussu, Operatiivinen johtaja - Rocla Solutions, tel. +358 40 833 4343

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

Referenssi Santasalo Moventas

Santasalo Moventas

Santasalo Moventas Success Story

Santasalo Moventas toimii 14 maassa ja se asettaa luonnollisesti haasteita asiakastiedon hallintaan, yleiseen tiedonkulkuun sekä myynnin ja toimitusten ennustamiseen. Onneksi on olemassa Salesforce ja BiiT! Niinpä nuokin haasteet olivat taklattavissa, kun ryhdyimme hommaa yhdessä hoitamaan.

Haaste:

 • Kunnollisen myyntiprosessin yleisnäkymän puuttuminen.
 • Hankaluudet myynnin ja valmistusmäärien ennustamisessa.
 • Kansainvälisen tiedonkulun ja -jakamisen ongelmat eri organisaatiotasojen ja tiimien välillä.
 • Vaikeudet allokoida henkilö- ja talousresursseja kansainvälisesti operoivan yrityksen sisällä.
 • Kahden erillisen sisäisen yksikön myyntiprosessien hallinnointi.

Ratkaisu:

 • Tarkka myynnin Salesforce Sales Cloud -seurantajärjestelmä kattamaan prosessin jokainen vaihe.
 • Molemmille sisäisille yksiköille tarkoin määritellyt myyntiprosessit.
 • Ennustetyökalun harmonisointi tuote-, valmistus- ja myyntitasolle.
 • Ajantasaiset viestintävälineet ja -foorumit (Salesforce Chatter), jotka mahdollistavat läpinäkyvän ja nopean viestinnän kaikille tarvittaville organisaatiotasoille.
 • Viestinnän seurantatyökalut sellaisiksi, että jokaisen asiakkaan ja kontaktihenkilön kanssa käydyt keskustelut tallentuvat ja ovat tarvittaessa muidenkin käytössä.
 • Outlook-sähköpostin synkronointi asiakastietokannan kanssa, jotta mikään tärkeä viesti ei jää roikkumaan yksittäisen käyttäjän postilaatikkoon tai kovalevylle.

Tulos:

 • Täydellinen näkymä myynnin kokonaistilanteeseen niin ennusteen, nykytilanteen kuin historian osalta, mikä tehostaa myyntiprosessia ja sen hallintaa.
 • Kaikki liiketoiminnan kannalta tärkeä tieto on yhdessä paikassa ja kaikkien yhteisessä käytössä.
 • Erinomaiset raportointityökalut myynnillä ja päällikkötasolla. Tämän ansiosta yrityksen henkilöstö on paremmin perillä siitä, miten liiketoiminta sujuu ja missä voidaan kenties parantaa vielä suoritusta entisestäänkin.
 • Selkeät prosessit, jotka helpottavat myyjien, ja muidenkin työntekijöiden osalta, tietojen kirjaamista, seurantaa ja raportointia.

 

Lisätietoja:

Juho Ikonen
Account Executive
BiiT Oy
+358 43 824 2290

Referenssi Innovestor

Innovestor

Innovestor Success Story

Innovestor valitsee Suomen kiinnostavimmat startup- ja kasvuyritykset ja tarjoaa ainutlaatuisen, suoran kanavan sijoittaa niiden kasvuun. Erittäin tarkan arvioinnin läpäisseet kohdeyritykset ovat jo ohittaneet siemenvaiheen ja tähtäävät voimakkaaseen kasvuun koti- tai ulkomailla. Tähän kasvuun voi sijoittaa ammattimaisen pääomasijoittajan standardien mukaisesti Innovestorin avulla. Startup- ja kasvuyrityksille Innovestor on ainutlaatuinen väylä löytää kohtuuhintainen ja nopea rahoitus menestystarinan seuraavaksi askeleeksi.

Haasteet:

 • Kuinka luoda uusi tehokas ja skaalautuva konsepti, joka ei sido henkilöresursseja?
 • Kuinka tuoda tehokkaasti yhteen sijoittajat ja rahoitettavat yritykset?
 • Kuinka jakaa informaatiota sijoittajille tehokkaasti nykyaikaista kanavaa käyttäen?
 • Kuinka antaa sijoittajille näkyvyys omiin sijoituskohteisiin?
 • kuinka nostaa tehokkaasti esille rahoitettavia yrityksiä sekä mahdollistaa informaation kulku eri sidosryhmien välillä?

Ratkaisut:

 • Salesforce Sales Cloud rahoitettavien yritysten sekä sijoittajien mallintamiseen.
 • Salesforce Customer Community -ratkaisu sijoitusalustaksi investoijille.
 • Sijoitusten kohdistaminen rahoitusta hakevalle yritykselle Customer Communityn kautta.
 • omien tietojen sekä sijoitusportfolion hallinta Customer Communityn kautta.

Tulokset:

 • Pitkälle automatisoitu ratkaisu ei sido henkilöresursseja ja skaalautuu helposti toiminnan kasvaessa.
 • 360-asteen näkyvyys rahoitusta hakeviin yrityksiin sekä niihin kohdistettuihin investointeihin.
 • Tehokas ja suljettu tiedotuskanava kaikille sidosryhmille.

 

Lisätietoja:

Juho Ikonen
Account Executive
BiiT Oy
+358 43 824 2290

Tommi Äijälä
Toimitusjohtaja
Innovestor Oy
+358 50 364 1825

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn