• Suomi
 • English

contact us

Referenssit

Onnistuneet asiakasprojektit ovat kaiken toimintamme kulmakivi

inspecta

Inspecta Success Story

Inspecta on Pohjois-Euroopan johtava tarkastus-, testaus-, sertifiointi-, konsultointi- ja koulutusalan palveluyritys. Yrityksen oimipisteet kattavat seitsemän maata: Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Latvian, Viron ja Liettuan, ja inspectalaisia on yli 1400. Vuotuinen liikevaihto Inspectan palveluliiketoiminnalla on 150 M €.

Haaste:

 • Inspectan organisaatiosta puuttui myynnin työkalu, jolla hallitaan kaikki asiakkuudet sekä niihin liittyvät aktiviteetit.
 • Toiminta oli siiloutunut ja informaation kulku myyntiorganisaatiossa oli puutteellista.
 • Kokonaiskuva asiakkuuksista oli puutteellinen.
 • Resurssien kohdentaminen asiakkuuksien kannattavuuden mukaan oli hankalaa.

Ratkaisu:

 • SalesCloud-implementointi koko päällikkötasolle.
 • Laajat käyttäjäoikeudet tarkastella asiakkuuksiin liittyvää dataa läpi organisaation.
 • Kustoimoidut mittaristot ja raportit niin päällikkö- kuin johtotasolle, jotka antavat reaaliaikaista dataa esimerkiksi tarjouskannasta ja sopimustilanteesta.

Tulos:

 • Lisääntynyt läpinäkyvyys myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta.
 • Parempi asiakkuuksien kokonaiskuva ja sitä kautta tarkempi näkemys lisämyyntimahdollisuuksista.
 • Enemmän ja parempilaatuista asiakastietoa kaikkien saatavilla.
 • Parempi asiakaspalvelun taso ja tyytyväisemmät asiakkaat.

Lisätietoja:

Ville Välikangas
Business Intelligence Manager
Inspecta Group
+358 50 436 4605

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525rocla

Rocla

BiiT Control™ – tehoa ja läpinäkyvyyttä Salesforce-käyttäjätukeen

Rocla on vuonna 1942 perustettu suomalainen pörssiyhtiö. Rocla kehittää, valmistaa ja markkinoi sähköisiä varastotrukkeja ja automaattitrukkijärjestelmiä sekä niiden elinkaarenaikaisia ylläpitopalveluita ja tietovirtoja. Rocla on alansa rohkeimpia uudistamaan tuotteita, palveluja ja toimintaansa.

Roclan automaattitrukkiyksikön CRM-järjestelmäksi valittiin Salesforce.com jo vuonna 2003. Järjestelmän käyttöönotto tehtiin nopeasti, ilman ulkopuolista kumppania. Vuosien kuluessa tapahtui muutoksia sekä liiketoiminnassa että sisäisissä resursseissa. Oli tärkeää varmistaa asiakastiedon tehokas hallinnointi, hyödyntäminen ja jatkuva kehitys, joten Rocla päätti tehostaa jo olemassa olevan Salesforce.com-järjestelmänsä käyttöä myynnin ja huoltotoiminnan työkaluna. Tätä tavoitetta tukemaan Rocla valitsi kumppanikseen BiiT Oy:n ja tammikuussa 2009 otettiin käyttöön BiiT Control™ -pääkäyttäjäpalvelu.

Roclan valitsema palvelutuote kattaa Salesforce.com CRM -järjestelmän tuen, pääkäyttäjäpalvelun, käyttäjätuen ja jatkuvan järjestelmäkehityksen. Pääkäyttäjäpalvelun lisäksi BiiT Oy on toimittanut Roclalle erillisiä projekteja, joiden avulla Saleforce.com on tuotu entistäkin lähemmäs käyttäjiä ja liiketoiminnan alati muuttuneita tarpeita.
Salesforce.com CRM -työkalulla Roclan automaattitrukkiyksikkö on hakenut tehoa ja läpinäkyvyyttä myyntiin. ”Päätimme panostaa Salesforce.com-järjestelmän kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan avulla, koska haluamme keskittää resurssimme oman myyntimme kasvattamiseen, emmekä Salesforce.com-järjestelmäkehitykseen. BiiT Oy:n valitsimme muiden toimittajien joukosta avuksemme, koska heidän otteensa on asiantunteva, reipas ja joustava”, toteaa Aliisa Isopoussu (Operatiivinen johtaja, Rocla Solutions Oy).

”Roclalle tuotettu pääkäyttäjäpalvelu varmistaa, että Salesforce.com-järjestelmä pysyy ajan tasalla ja vastaa aidosti liiketoiminnan tarpeita. Järjestelmä helpottaa nopean ja kattavan asiakastiedon hyödyntämisessä dynaamisessa liiketoimintaympäristössä. Roclan palvelutoimittajuus on ollut meille mieluisa kokemus, koska Salesforce.com:n pitkäaikaisena käyttäjänä heillä on selvä näkemys siitä, mihin halutaan mennä ja ymmärrystä ottaa ulkopuolinen palveluntarjoaja auttamaan käytännön toteutusta”, BiiT Oy:n Partner Ikla Puustinen toteaa.

Lisätietoja:

Rocla Oy
Aliisa Isopoussu, Operatiivinen johtaja – Rocla Solutions, tel. +358 40 833 4343

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

 

componenta

Componenta Success Story

Componenta on merkittävä eurooppalainen valuratkaisujen toimittaja. Olemme läsnä tärkeimmillä markkina-alueilla ja toimitamme asiakkaillemme ratkaisuja suunnittelusta komponentteihin.Toimintamme perustuu asiakkaiden toimialan tuntemukseen ja vahvaan suunnittelu-, valu- ja koneistusosaamiseen sekä Componentan arvoihin ja kestävään kehitykseen.

Haaste:

 • Kaikki asiakkuuksiin liittyvä tieto oli hajallaan.
 • Asiakastietojen keskittäminen ja asiakaslähtöinen toiminta vaati kehittämistä.
 • Myynnin suoritustehossa havaittiin parannuspotentiaalia.
 • Läpinäkyvyydessä oli puutteita – myyntijohto oli vailla täsmäasetta, jolla johtaa myyntiä.
 • Myyntiprosessissa havaittiin tehottomuutta, eikä toiminta ollut yhtenäistä.
 • Myyntiputken seurannassa oli haasteita.

Ratkaisu:

 • Ensimmäisessä vaiheessa kokonaisvaltainen implementointi kaikille myyjille, myynnin tuelle sekä johdolle.
 • Toisessa vaiheessa suunnitteluun otettiin mukaan koko käyttäjäkunta tarjousprosessin laadun parantamiseksi.
 • Kaikille omat mittaristot henkilökohtaisen suoritustason mittaamiseksi.

Tulos:

 • 360°-näkymä koko organisaatioon toi erinomaiset edellytykset toiminnan seurantaan.
 • Ennustettavuus myynnissä parani huomattavasti.
 • Myyjien välisen seurannan reaaliaikaisuus paransi myynnin painopistealueiden kehittämistä.

Lisätietoja:

Pauli Honkkila
Manager, Sales Process Development
Componenta Oyj
+358 50 354 7858

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

 

 

citycon

Citycon Success Story

Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Yhtiö luo puitteet menestyvälle kaupankäynnille. Cityconin kauppapaikat palvelevat sekä kuluttajia että vähittäiskauppaa. Yhtiö ottaa huomioon ympäristön edun ja kauppapaikkojensa lähialueiden hyvinvoinnin. Citycon omistaa 36 kauppakeskusta ja 41 muuta liikekiinteistöä, minkä lisäksi yhtiö johtaa ja kehittää kahta kauppakeskusta Suomessa omistamatta sitä itse. Yhtiön omistamista kauppakeskuksista 23 sijaitsee Suomessa, 9 Ruotsissa, 4 Baltiassa ja 1 Tanskassa.  Citycon Oyj:n osake on noteerattu Helsingin pörssissä.

Haasteet:

 • Organisaatio on maantieteellisesti hajallaan.
 • Tiimirakenteen hajautettu malli teki kommunikaatiosta haasteellista.
 • Organisaatiossa oli paljon hiljaista tietoa asiakkuuksiin liittyen.
 • Ajantasainen ja keskitetty asiakastietokanta puuttui.
 • Asiakkuustietojen siirtäminen ja jatkuvuuden takaaminen muutostilanteissa sekä henkilöstövaihdoksissa oli haasteellista.

Ratkaisu:

 • Toteutettiin SalesCloud-implementointi kaikille vuokrausliiketoiminnan parissa työskenteleville.
 • Rakennettiin 100%:n läpinäkyvyys toimintaan kaikille käyttäjille yksinkertaisen käyttäjäoikeusmallin kautta.
 • Tehtiin kauppakeskuskohtaiset Dashboardit, jotka antavat nopeasti reaaliaikaisen kuvan toiminnan tilasta.

Tulokset:

 • Sisäinen kommunikaatio parani huomattavasti.
 • Organisaatiossa on enemmän ja laadukkaampaa asiakkuustietoa kaikkien käytettävissä.
 • Aiemmin hiljainen asiakkuustieto on nyt paremmin kaikkien käyttäjien saatavilla.
 • Raportointi automatisoitui ja nopeutui.

Lisätietoja:

Anni Tenhunen
Retail Relations Manager
Citycon Oyj
+358 40 725 6005

Pekka Huttunen
Business Development Manager
Citycon Oyj
+358 40 704 3509

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

 

 

simetrongroup

Simetron Group Success Story

Simetron Group on vuonna 1997 perustettu autojen maahantuontiin erikoistunut yritysryhmä. Simetronin edustamia automerkkejä ovat Dacia, Hyundai, Isuzu, Renault ja Suzuki. Simetron Group on vuodesta 2008 lähtien kuulunut perinteikkääseen ja kansainväliseen Bassadone Automotive Groupiin, joka on vuonna 1904 perustettu autoalan perheyritys ja toimii useiden eri merkkien maahantuojana ja vähittäismyyjänä mm. Espanjassa, Englannissa ja Gibraltarilla.

Haaste:

 • Simetronin asiakastieto oli siiloutunut useisiin eri lähteisiin.
 • Kokonaiskuvan muodostaminen asiakkaista oli haastavaa ja jopa mahdotonta, koska asiakkaisiin liittyi monia eri viranomaisrekistereitä ja tietolähteitä.
 • Simetronin tavoitteena on viestiä ja kommunikoida systemaattisesti asiakkaiden kanssa.

Ratkaisut:

 • Haasteisiin vastattiin rakentamalla CRM-konsepti, joka on ketterä ja taipuu moniin käyttötarkoituksiin.
 • BiiT implementoi Simetronille SalesCloud-palvelun kuluttaja-asiakkaille (Person Accounts).
 • Kokonaisuus sisältää useita integraatiota erilaisiin taustajärjestelmiin. Osa integraatioista on reaaliaikaisia ja osa puolestaan perustuu ajastettuihin eräajoihin.
 • Järjestelmien välille rakennettiin kehittynyt ja monipuolinen logiikka tiedon rikastuttamiseksi ja ajan tasalla pitämiseksi.
 • Salesforce integroitiin APSIS-työkaluun massasähköpostien lähettämiseksi ja postitusten analysoimiseksi.
 • Hyundai Kaista -portaalikonsepti rakennettiin Salesforcen alustalle.

Tulokset:

 • Salesforce-implementoinnilla saavutettiin “yksi totuus” asiakkaista.
 • Kohdennettu henkilökohtainen asiakasviestintä mahdollistettiin automaation ja integraatioiden avulla.
 • Läpinäkyvyys kuluttaja-asiakkaisiin ja heidän omistamiin ajoneuvoihin parani huomattavasti.
 • Simetronille tuli aiempaa parempi mahdollisuus kehittää asiakaspalvelua.
 • Hanke mahdollisti ns. sosiaalisien profiilien luonnin asiakkaista, mikä parantaa entisestään asiakassuhteita ja niiden hallintaa.

Lisätietoja:

Sami Takaneva
Asiakassuhdepäällikkö
Simetron Group
+358 50 3800 758

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

 

 

moventas

Moventas & Santasalo Success Story

Moventas ja Santasalo toimivat 14 maassa ja se asettaa luonnollisesti haasteita asiakastiedon hallintaan, yleiseen tiedonkulkuun sekä myynnin ja toimitusten ennustamiseen. Onneksi on olemassa Salesforce ja BiiT! Niinpä nuokin haasteet olivat taklattavissa, kun ryhdyimme hommaa yhdessä hoitamaan.

Haaste:

 • Kunnollisen myyntiprosessin yleisnäkymän puuttuminen.
 • Hankaluudet myynnin ja valmistusmäärien ennustamisessa.
 • Kansainvälisen tiedonkulun ja -jakamisen ongelmat eri organisaatiotasojen ja tiimien välillä.
 • Vaikeudet allokoida henkilö- ja talousresursseja kansainvälisesti operoivan yrityksen sisällä.
 • Kahden erillisen sisäisen yksikön myyntiprosessien hallinnointi.

Ratkaisu:

 • Tarkka myynnin Salesforce Sales Cloud -seurantajärjestelmä kattamaan prosessin jokainen vaihe.
 • Molemmille sisäisille yksiköille tarkoin määritellyt myyntiprosessit.
 • Ennustetyökalun harmonisointi tuote-, valmistus- ja myyntitasolle.
 • Ajantasaiset viestintävälineet ja -foorumit (Salesforce Chatter), jotka mahdollistavat läpinäkyvän ja nopean viestinnän kaikille tarvittaville organisaatiotasoille.
 • Viestinnän seurantatyökalut sellaisiksi, että jokaisen asiakkaan ja kontaktihenkilön kanssa käydyt keskustelut tallentuvat ja ovat tarvittaessa muidenkin käytössä.
 • Outlook-sähköpostin synkronointi asiakastietokannan kanssa, jotta mikään tärkeä viesti ei jää roikkumaan yksittäisen käyttäjän postilaatikkoon tai kovalevylle.

Tulos:

 • Täydellinen näkymä myynnin kokonaistilanteeseen niin ennusteen, nykytilanteen kuin historian osalta, mikä tehostaa myyntiprosessia ja sen hallintaa.
 • Kaikki liiketoiminnan kannalta tärkeä tieto on yhdessä paikassa ja kaikkien yhteisessä käytössä.
 • Erinomaiset raportointityökalut myynnillä ja päällikkötasolla. Tämän ansiosta yrityksen henkilöstö on paremmin perillä siitä, miten liiketoiminta sujuu ja missä voidaan kenties parantaa vielä suoritusta entisestäänkin.
 • Selkeät prosessit, jotka helpottavat myyjien, ja muidenkin työntekijöiden osalta, tietojen kirjaamista, seurantaa ja raportointia.

Lisätietoja:

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

 

 

innovestor

Innovestor Success Story

Innovestor valitsee Suomen kiinnostavimmat startup- ja kasvuyritykset ja tarjoaa ainutlaatuisen, suoran kanavan sijoittaa niiden kasvuun. Erittäin tarkan arvioinnin läpäisseet kohdeyritykset ovat jo ohittaneet siemenvaiheen ja tähtäävät voimakkaaseen kasvuun koti- tai ulkomailla. Tähän kasvuun voi sijoittaa ammattimaisen pääomasijoittajan standardien mukaisesti Innovestorin avulla. Startup- ja kasvuyrityksille Innovestor on ainutlaatuinen väylä löytää kohtuuhintainen ja nopea rahoitus menestystarinan seuraavaksi askeleeksi.

Haasteet:

 • Kuinka luoda uusi tehokas ja skaalautuva konsepti, joka ei sido henkilöresursseja?
 • Kuinka tuoda tehokkaasti yhteen sijoittajat ja rahoitettavat yritykset?
 • Kuinka jakaa informaatiota sijoittajille tehokkaasti nykyaikaista kanavaa käyttäen?
 • Kuinka antaa sijoittajille näkyvyys omiin sijoituskohteisiin?
 • kuinka nostaa tehokkaasti esille rahoitettavia yrityksiä sekä mahdollistaa informaation kulku eri sidosryhmien välillä?

Ratkaisut:

 • Salesforce Sales Cloud rahoitettavien yritysten sekä sijoittajien mallintamiseen.
 • Salesforce Customer Community -ratkaisu sijoitusalustaksi investoijille.
 • Sijoitusten kohdistaminen rahoitusta hakevalle yritykselle Customer Communityn kautta.
 • omien tietojen sekä sijoitusportfolion hallinta Customer Communityn kautta.

Tulokset:

 • Pitkälle automatisoitu ratkaisu ei sido henkilöresursseja ja skaalautuu helposti toiminnan kasvaessa.
 • 360-asteen näkyvyys rahoitusta hakeviin yrityksiin sekä niihin kohdistettuihin investointeihin.
 • Tehokas ja suljettu tiedotuskanava kaikille sidosryhmille.

Lisätietoja:

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

Tommi Äijälä
Toimitusjohtaja
Innovestor Oy
+358 50 364 1825

 

 

Rakennustieto_logo

Rakennustieto Success Story

Rakennustieto edistää hyvää rakennustapaa ja tuottaa siihen tarvittavaa luotettavaa tietoa infra-alalle, talonrakentamiseen, talotekniikkaan sekä kiinteistönpitoon. Yritys on täyden palvelun tietotalo ja heidän tuotteensa kattavat rakentamisen elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon asti.

Haaste:

 • Edellinen CRM oli vanhentunut, minkä vuoksi oli myyntityö ja myynnin johtaminen haastavaa.
 • Asiakastieto oli pirstaloituneena useissa taustajärjestelmissä.
 • Myyjät syöttivät asiakas- ja tilaustietoa kahteen eri järjestelmään.
 • Talon sisällä oli useita erilaisia myyntiprosesseja.
 • Markkinoinnin toimenpiteet eivät olleet sidoksissa myyntiin.
 • Kokonaiskuva puuttui asiakkuuksien ympäriltä.

Ratkaisu:

 • Salesforce-käyttöönotto myynnille, markkinoinnille, hallinnolle ja osalle asiantuntijoista.
 • Erilliset myyntiprosessit projektimyyntiin ja nopeatempoisempaan suoramyyntiin.
 • Uusien tilaus- ja sopimustietojen jakaminen automaattisesti organisaation sisällä toimitukseen liittyville osapuolille.
 • Myynnin johtamisen tueksi helppolukuiset mittaristot.
 • Liiketoimintakriittisten taustajärjestelmien integrointi Salesforceen.
 • Markkinointitoimenpiteiden ja myyntitoimenpiteiden yhdistäminen sekä tuominen saman järjestelmän piiriin.

Tulos:

 • Merkittävä parannus myynninohjaamiseen reaaliajassa.
 • Huomattava muutos myynnin ja myynnin johtamisen kulttuurissa.
 • Tärkeimmät prosessit ja informaatio löytyy yhdestä järjestelmästä.
 • Myyjien ja myyntijohdon prosessit tehostuneet.
 • Täydellinen 360-näkyvyys asiakkuuksiin.
 • Myynnin lisäksi myös asiantuntijakollegat käyttävät ja hyötyvät Salesforcesta.

Lisätietoja

Jussi Kaskia
Järjestelmäasiantuntija
Rakennustieto
0207 476 377

Jouni Jyllinmaa
Account Executive
BiiT Oy

 

 

ovenia_logo

Ovenia Success Story

Ovenia palvelee talojen omistajia ja tilojen käyttäjiä – valtakunnallisesti, paikallisesti ja verkossa. Vastuullamme on jo noin 72 000 asuntoa, 14 isoa kauppakeskusta ja yli 6000 muuta toimitilaa. Olemme mukana ainakin neljännesmiljoonan suomalaisen arjessa – asumisessa, työssä ja vapaa-ajassa. Ovenia on nopeasti kasvava suomalainen yritys. Konsernin muodostavat emoyhtiö Ovenia Group Oy, toimitilapalveluja tarjoava Ovenia Oy, isännöintipalveluja tarjoava Ovenia Isännöinti Oy ja kauppakeskusjohtamista ja liiketilakehitystä tarjoava Realprojekti Oy. Toimimme valtakunnallisesti yhteensä 23 paikkakunnalla ja palveluksessamme on yli 550 kiinteistöalan ammattilaista. Olemme energistä ja ammattitaitoista joukkoa, joka uudistaa koko kiinteistötoimialaa.

Haaste:

 • Aktiivisen myynnin ohjaamisen puuttuminen.
 • Asiakkuuksien hoito retuperällä.
 • Päällekkäiset tarjoukset samoihin kohteisiin.
 • Markkinoinnin toimenpiteet eivät sidoksissa myyntiin.
 • Kokonaiskuvan puuttuminen asiakkuuksien ympäriltä.
 • Laadullisten liidien puuttuminen myyntiprosessin alkupäässä.

Ratkaisu:

 • Salesforce-implementointi tukemaan myyntiprosessin koko elinkaarta.
 • Myyntiputken mallintaminen ja johtaminen Salesforcen vakiotoiminnallisuuksilla.
 • Kohteiden ja tilojen mallintaminen Salesforcessa ja julkaisu Ovenia.fi-verkkosivulla.
 • Pardot-markkinointiautomaatio tehostamaan laadukkaiden liidien generoimista.
 • Myynnin johtamisen keskittäminen järjestelmään.
 • Raportoinnin perustaminen Salesforcen sisältämään dataan.

Tulos:

 • 360-asteen näkyvyys asiakkuuksiin sekä niiden ympärillä tehtäviin aktiviteetteihin.
 • Yhtenevä myyntiprosessi kaikilla myyjillä kaikissa toimipaikoissa.
 • Lisä- & ristiinmyynnin kasvattaminen järjestelmän tuottaman datan avulla.
 • Reaaliaikainen tilojen tarjoustilanteen hallinta sekä näkyvyys tarjottuihin tiloihin.
 • Markkinoinnin nivouttaminen myyntiprosessin alkupäähän mitattavaksi kokonaisuudeksi.

Lisätietoja:

Juri Ruohola
Johtaja
Ovenia Oy
+358 50 318 3652

BiiT Oy
Ikla Puustinen, Partner, tel. +358 50 330 8525

Follow us

facebook_icon  linkedin_icon  google+_icon