Niin henkilökohtainen kuin yrityksenkin kasvu on mahdollista, kun asetetaan innostavia ja konkreettisia tavoitteita. Tämän takia menestyjät puhuvat jatkuvasti tavoitteiden asettamisen tärkeydestä. Jotkut henkilöt ja organisaatiot luottavat isoihin ja pitkäjänteisempiiin tavoitteisiin, kun toiset taas luovat enemmän lyhyen aikavälin tavoitteita. Yhdistävä tekijä näissä kahdessa on se, että jokainen rakentaa oman maalitaulun, johon tähdätä. Parhaat tavoitteidenasettajat omaavat myös kyvyn pilkkoa tavoitteet tekemiseksi. Lisäksi he osaavat tunnistaa, mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, joihin keskittymällä tavoitteeseen oikeasti päästään. Nämä mittarit kertovat meille, miten meillä menee.

Tavoitteiden on siis oltava helposti mitattavia. Meidän pitäisi pystyä sanomaan ainakin kaksi asiaa: missä asioissa olemme onnistuneet ja miten meillä tällä hetkellä menee?

Huoltoliiketoiminnan mittarit

Monessa organisaatiossa kenttähuollon operatiivinen tehokkuus ratkaisee koko yhtiön kannattavuuden tai kannattamattomuuden. Kenttähuoltoa on silti monessa organisaatiossa vaikea tai mahdotonta johtaa, koska sitä ei mitata riittävällä tasolla.

”If you can’t measure it you can’t manage it”.

Jos vertaa myyntiä ja kenttähuoltoa monessa organisaatiossa, voidaan todeta, että myynnin mittarit ja tavoitteet ovat monta kertaa tarkemmat ja niitä seurataan aktiivisemmin. Uskon, että tämä johtuu siitä, ettei aiemmin ole ollut mahdollista kerätä tietoa, joka mahdollistaisi itse mittaamisen ja seurannan. Oikealla alustoilla ja työkaluilla tietoa on kuitenkin mahdollista kerätä; samalla myös työ helpottuu kentällä ja asiakkaat ovat entistä tyytyväisempiä, kun heitä palvellaan paremmin.

Kenttähuollon johtamisen mittarit

ServiceMax on tunnistanut tehokkaiden kenttähuolto-organisaatioiden käytetyimmät mittarit, jotka löytyvät tästä kuvasta.

9metrics

Kirjoitin muutamista näistä mittareista aiemmin: "Neljä tärkeää mittaria kenttähuollon tehostamiseen".

Luomalla oikeat mittarit huoltoliiketoiminnalle luotte edellytykset toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Työ ei tietenkään lopu siihen, koska liiketoiminta vaatii jatkuvaa johtamista. Kun mittareiden asettaminen on tehty ja niitä hyödynnetään, niin kokonaisuuden johtamisesta tulee kuitenkin helpompaa.

Pyydä lisätietoja

Lisätietopyyntö

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn